Zabıt Katibi ve Aday Memurluk – 2

Kategori : Katiplik - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 21 Mart 2011

Yazımın devamında biraz da aday memurlukla ilgili haklarınızdan bahsetmek istiyorum;

Tayin Hakkı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. Maddesinde “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” denilmektedir. Yani bu şu manaya geliyor aday memur olarak çalışan zabıt katibi arkadaşlar adliyeler dışında bir kuruma naklen atanamazlar ama başka bir adliyeye naklen atama talebinde bulunabilirler. Yalnız Adalet Bakanlığı’nda bir kaç seneden beri yapılan komisyonlar arası naklen atamalar bunu da engellemektedir. Komisyonlar arası naklen atamada aranan şartlardan birisi de bağlı bulunulan komisyonda en az 2 yıl çalışmış olma şartıdır. Bu duruma göre aday zabıt katibi arkadaşların tayin hususunda geçici görev dışında başka bir şansları kalmıyor. Zabıt katipliği sınavına başvururken sadece sınava girip kazanmanın dışında yaşayabileceğiniz ve hayatınızı idame ettirebileceğiz bir yere başvuru yapmayı da hesap etmelisiniz. Nasılsa daha sonra tayinim çıkar mantığıyla sınava başvurup kazandıktan sonra bu sefer hem istemediğiniz bir yerde çalışırsınız hem de orada çalışmak isteyebilecek başka bir kişinin hakkını yemiş olursunuz.

Yıllık İzin Hakkı:

Aday memur olarak çalışan zabıt katibi arkadaşlar 1 yılı doldurduktan sonra 20 günlük yıllık izinlerini kullanabilirler. Ben 1 yılımı doldurmama 1 ay kala komisyona dilekçe ile başvurarak 20 günlük yıllık iznimin tarafıma gönderilmesini talep etmiştim. Bunu yapmamın sebebi komisyonlar ayda bir sefer toplandığı ve izne ayrılmak istediğim için 1 yılı doldurmamın ardından tekrardan 1 ay daha beklemek istememiştim. Siz de yıllık izne hemen ayrılmak isterseniz bağlı bulunduğunuz komisyona da danışarak benim yaptığım gibi yapabilirsiniz.

Askerlik ve Doğum İzni:

Erkek aday memurlar herhangi bir sorunla karşılaşmadan askere gidebilirler. Askerlikte geçirdikleri süre boyunca ücretsiz izinli sayılırlar ve askerlik dönüşleri aday memurlukları kaldığı yerden devam eder. Kadın aday memurlarsa 657 sayılı Devlet memurları Kanununda “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki sekiz haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.” ve “Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.” şeklinde belirtildiği üzere normal ücretli doğum izinlerinin haricinde istekli halinde 12 aya kadar ücretsiz izin kullanabilirler.

Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek adına sınavda çıkabilecek olan sorulara birkaç örnek ve asil memurluk yemin metnini vererek yazımı sonlandırıyorum. Zabıt katipliğini kazanan bütün arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum.

1. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurlarına tanınan genel haklardan biri değildir?

a) Uygulamayı isteme hakkı

b) Güvenlik hakkı

c) Grev Hakkı

d) İzin Hakkı

2. Aday memurlar asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç kaç ay içinde yemin ederler?

a) 1          b) 2          c)3          d)4

3. Bir resmi yazışma kağıdı ile ilgili olarak, yazının kurum içinde kalan nüshası, yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen en fazla kaç kişi tarafından paraf edilir?

a) 2          b)3          c)4          d)5

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun asli üyesi değildir?

a) Sağlık Bakanı

b) Dışişleri Bakanı

c) İçişleri Bakanı

d) Jandarma Genel Komutanı

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemelerdir?

a) Tercümeler basılı kâğıtlar

b) Telefon, telsiz-telefon görüşmeleri

c) Fotoğraf filmleri ve fotokopileri

d) Hepsi

CEVAP ANAHTARI:

 1. c
 2. a
 3. d
 4. a
 5. d

Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği Uyarınca Yemin Metni

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

 1. kardelen dedi ki:

  sözleşmeli bir katip 1 yılı dolmadan 16 hafta ücretli doğum izni ve 2 yıla kadarda ücretsiz izin kullanabilir mi? yoksa kadrolular gibi 1 yılı dolduktan sonra mı bu izinleri kullanabilir?

  • Scary_Movie dedi ki:

   Ne sözleşmeliler için ne de kadrolular için böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. İzin konusundaki 1 yılı doldurma şartı sadece yıllık izinde geçerlidir.


Facebook RSS