Yargının Hızlandırılması ve İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Hazırlanan Kanun Tasarısı

Kategori : Haberler - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 06 Mart 2011

::: Yargının Hızlandırılması ve İş Yükünün Azaltılması Amacıyla Hazırlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın Getirdikleri

YARGININ HIZLANDIRILMASI VE İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN

“BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI”NIN

GETİRDİKLERİ

1) Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarına idarî para cezası getirilmektedir.

Askeri Ceza Kanununda yapılan değişiklikle saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçları, kabahate dönüştürülerek idarî para cezası yaptırımına bağlanmakta ve bu tür davalar mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılmaktadır. İdarî yaptırım kararının askerlik şubesi başkanlığınca verilmesi öngörülmektedir. Bu şekilde 180.000 civarında dosyanın adliyelere gelişi önlenecektir.

2) Disiplin ve tazyik hapsi gerektiren her icra suçu mahkeme önüne gelmeyecektir.

İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikle disiplin ve tazyik hapsi gerektiren eylemlerde parasal bir sınır öngörülerek, bu sınırın altında kalan icra suçlarının mahkeme önüne gelmesi engellenmektedir. Toplam alacak miktarı Asgari %G3


Facebook RSS