Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , , , , , - Tarih : 01 Mart 2011

………………. (  ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI      :

DAVALI       : Hasımsız

DAVA          : Veraset ilamı
AÇIKLAMA  : 1- Annem/Babam/Eşim/Oğlum/Kızım  ……………….  ………………. tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak ben ve ……………….  kalmışlardır.

2- Murisin başkaca kanuni mirasçısı  bulunmamaktadır.

3- Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan  muris ……………….in mirasçılarını  gösterir  Veraset ilamının tarafıma verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.
SONUÇ       : Yukarıda arz edildiği gibi, muris ……………….nın mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafıma verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim.TARİH

.                                                                                                                                   DAVACI

EKİ: İlgili nüfus kayıtları


Facebook RSS