tenfiz Etiketli Yazılar

Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili ………. havale tarihli dava dilekçesi ile; müvekkili ile davalının ……….... 
………. AİLE MAHKEMESİ’NE   DAVACI                           : DAVALI                            : KONUSU                          : ………. devleti ……….... 
Facebook RSS