İdari İşler Müdürü ve Zabıt Kâtibi Unvanlarında Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınav İlânı Etiketli Yazılar

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ, İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ VE ZABIT KÂTİBİ UNVANLARINDA GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAV İLÂNI Adalet Bakanlığı Personeli Görevde... 
Facebook RSS