disiplin yönetmeliği Etiketli Yazılar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 124. maddesinin ikinci fıkrasında “Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını... 
Resmi Gazete Tarihi: 12.03.2011 Sayısı: 27872 MADDE 1 – 30/5/1999 tarihli ve 23710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan disiplin amirleri cetveli ekteki... 
Facebook RSS