asliye hukuk mahkemesi Etiketli Yazılar

T.C. ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No : ….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA ….. Mahkememizin yukarıdaki esas sırasında kayıtlı dava dosyasında verilen ara karar gereğince Dava konusu ….. Köyü, ….. ada, …..... 
Davacı tarafından mahkememize açılan kazai rüşt davasının yapılan açık yargılaması sonucunda GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacılar duruşmada tekrar ettikleri dava dilekçesi ile özetle; oğulları ………..’nın ………..... 
………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI : DAVALI : ………. Nüfus Müdürlüğü DAVA KONUSU : Nüfusta yanlış kaydedilen yaşımın düzeltilmesi talebi OLAYLAR : 1. ………. ili, ………. ilçesi, ………. cilt, ………. hane... 
Hukuk mahkemelerine kısaca değinirsek de şunlardır: SULH HUKUK MAHKEMESİ: Bir il veya ilçede bulunması gereken temel mahkemelerden birisidir. Asliye Hukuk Mahkemesi ile benzer davalara bakmakla görev sınırları vardır. Yani mesela tapu kaydında... 
Facebook RSS