adalet bakanlığı personel şube müdürlüğü Etiketli Yazılar

 A D A L E T B A K A N L I Ğ IPERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli Personelin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru Adli/idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde... 
Facebook RSS