Sözleşmeliden Kadroya Geçenlere Yolluk

Kategori : Haberler - Etiketler :, , , , , , , - Tarih : 19 Mayıs 2011

Mahkeme, sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yaparken, öğretmen olarak memur kadrosuna atanan, dolayısıyla da yaptığı görevde herhangi bir değişiklik olmaksızın sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacıya sürekli görev yolluğunun ödenmesine hükmetti.
Eğitim-Bir-Sen’in, Kastamonu-Tosya Mithat Boyner Ticaret Meslek Lisesi’nde sözleşmeli olarak görev yaparken, Bartın-Merkez Hasankadı Çok Programlı Lisesi’ne kadrolu öğretmen olarak atanan Baki Şişman için açtığı yolluk davası sonuçlandı.
Zonguldak İdare Mahkemesi, söz konusu atama işlemi nedeniyle Baki Şişman’a sürekli görev yolluğu ödenmesi gerektiği, düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olmasının bireysel işlemin iptaline engel teşkil etmeyeceği,sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin günün koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ve sürekli görev yolluğunun yasal faiziyle birlikte ödenmesi talebiyle açılan davada, işlemin iptaline oybirliğiyle karar verdi.
Mahkeme, 2011/ 395 Esas ve 2011/598 karar sayılı iptal kararında, “Sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken, yine öğretmen olarak memur kadrosuna atanan ve dolayısıyla da yaptığı görevde herhangi bir değişiklik olmaksızın sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacının, tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun 6245 sayılı Kanun’un 9/1-(b) maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, kamu hizmetinin yürütülmesi noktasındaki sorumluluk bakımından aralarında farklılık olmayan memur ve sözleşmeli statülü kamu görevlileri arasında hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracak şekilde 6245 sayılı Kanun’un 9/1-(b) maddesi kapsamında değerlendirme yapılıp davacının ilk defa memuriyet kadrosuna atandığından ve bu durumda olanmemurlara yolluk ödenmeyeceğinden bahisle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.


Facebook RSS