Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçişi İçin Sürenin Uzatıldığına Dair Bakanlık Yazısı

Kategori : Haberler - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 20 Haziran 2011

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.16/8659/31154                                                              17/06/2011

Konu : Sözleşmeli Personelin

Memur Kadrolarına Atanmaları hk.

……………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

……………..BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İlgi     : 08/06/2011 tarih ve 30048 sayılı yazımız.

Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 4 Haziran 2011 tarihli ve 27954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, konuya ilişkin ilgi yazımızla sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden kadroya geçme talebinde bulunanların dilekçesinin alınması istenilmiştir.

Bu çerçevede, Komisyonunuz merkez ve mülhakat adliyelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilen personelden 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince memur kadrosuna geçmek isteyenlerin talep dilekçelerini en geç 04/07/2011 tarihine kadar adli ve idari yargı adalet komisyonlarına vermeleri gerekmektedir.

Kadroya atanmaya ilişkin talepler Adalet Komisyonlarınca, daha sonra açıklanacak usule göre, Bakanlığa gönderilecektir.

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 04/06/2011 tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunmaları durumunda kadroya atanma işlemleri gerçekleştirilecektir.

Konunun bu kapsamdaki personele duyurulması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi açısından gerekli özenin gösterilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa Kemal ÖZÇELİK

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür

  1. kemal dedi ki:

    nezaman gecicez kadroya ya


Facebook RSS