Sicil Notu Uygulamasına Son Verilmesine Dair Kanun Değişikliği

Kategori : Haberler - Etiketler :, , , , , , , , , , , - Tarih : 15 Mayıs 2011

Memurun geleceğini etkileyen sicil notu uygulamasına son veren kanun değişikliği hayata geçiyor.

Yönetmelikler kaldırılırken biriken siciller yıl sonuna kadar imha edilecek. Memurun kâbusu haline gelen sicil uygulaması tarih oldu. 1 milyon 700 bin memur, sicil uygulamasının kalkması ile rahat nefes aldı. Eski siciller imha edilecek. Memurlara sıralı amirleri tarafından verilen sicil notu, kamuda terfiler yapılırken göz önünde bulunuyordu. Bir yönetici, hiçbir somut kıstas olmadan verdiği sicil notu ilememurun geleceğini etkileyebiliyordu.

ONLARCA KURUM KALDIRDI

Torba Yasa’da yer alan değişiklikle 657 Sayılı DevletMemurları Kanunu’nda yer alan sicile ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için kurumlarınkoyduğu yönetmeliklerin de kaldırılması gerekiyordu. Onlarca kurum, ardı ardına çıkardıkları yönetmelikle sicil notuna son verdi. Yargıtay, üniversiteler,Milli Eğitim Bakanlığı, DPT, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, TRT, gibi onlarca kurumsicili kaldırdı. Diğer kurumların bu yöndeki hazırlıkları sürüyor.

TSK MUAF TUTULDU

Torba Yasa’daki düzenleme ile 2010 yılında sicil verilemeyeceği kararı bağlandı. Biriken siciller yıl sonuna kadar imha edilecek. Uygulamaın kalkması ilememurların kötü sicil nedeniyle idareye açtıkları davalar da düşecek. Sicil uygulamasından Türk Silahlı Kuvvetlerimuaf tutuldu. Emir-komuta zinciri ile işleyen 210 bin kişilik Emniyet Teşkilatı ise sicile son veriyor. Emniyet, başarıyı somut esaslara dayanarak ölçecek bir performans ölçme programı üzerinde duruyor. Bunun için Emniyetten bazı görevliler Avrupa ülkelerindeki örnekleri inceliyor. Yıl sonuna kadar programın geliştirilmesi hedefleniyor.


Facebook RSS