Savcılık Kararı (Takipsizlik – Karşılıksız Çek Düzenleme – Şikayetten Vazgeçme)

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , , , , , , , , , - Tarih : 22 Şubat 2011

T.C.
XXX
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No    : XX
Karar No    : XX

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

DAVACI    : K.H.
MÜŞTEKİ    : XX
VEKİLİ    : XX
ŞÜPHELİ    : XX
SUÇ    : Karşılıksız Çek Düzenleme
SUÇ TARİHİ ve YERİ    : XX – XX

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Her ne kadar müşteki vekilinin şikayet dilekçesi ile yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı şüphelinin karşılıksız çek keşide ettiğinden bahisle şikayetçi olması nedeniyle hakkında soruşturma yürütülmüş ise de;
Daha sonra X tarihli müşteki vekilinin şikayetten vazgeçme dilekçesi ile şüpheli hakkında şikayetçi olmadıklarını beyan ettiği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla;
5941 sayılı Çek Kanununun 5/1. Maddesinde düzenlenen karşılıksız çek suçunun aynı kanunun 6/2. madde gereğince takibat icrasının şikayete bağlı tutulduğu, müşteki vekilinin şikayetçi olmadığı tüm  soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmış olmakla;
Şikayet yokluğu nedeniyle şüpheli hakkında kamu adına KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,
Karardan birer s

Malesef yazı yorumlara kapatılmıştır.

Facebook RSS