Savcılık Kararı (Takipsizlik – İlaç İçmek Suretiyle Zehirlenme)

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , - Tarih : 15 Şubat 2011

T.C.
XXX
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No : XX/XX
Karar No : XX/XX
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
DAVACI : K.H.
MAĞDUR : XXX
OLAY : İlaç İçmek Suretiyle Zehirlenme
OLAY TARİHİ VE YERİ : XXX – XXX
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
X tarihinde mağdur XXX’un ikamet ettiği evde bulunduğu sırada X adet X marka ağrı kesici ilaçtan içmek suretiyle zehirlendiği ve ailesi tarafından götürüldüğü X Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildiği X tarihli adli rapor ve tüm dosya kapsamından anlaşılmış olup, mağdurun başının ağrıması nedeniyle bu ilaçları aldığını belirttiği, mağduru bu olaya teşvik eden veya sevk eden birilerinin bulunmadığı ve bu nedenle kimseye kusur yüklenemeyeceği anlaşılmakla;
Unsurları itibariyle oluşmayan müsnet suçtan kamu adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,
Kararın mağdura tebliğine,
Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde X Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere CMK 172 ve 173 maddeleri gereğince karar verildi.XX/XX/XX
XXXXXXXXX
Cumhuriyet Savcısı

Facebook RSS