Savcılık Kararı (Takipsizlik – Bakaya Kalma – Raporlu)

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , , , - Tarih : 15 Şubat 2011

T.C.
XX
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No : XX/XX
Karar No : XX/XX
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
DAVACI :K.H.
İHBAR EDEN : XX ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI
ŞÜPHELİ : XX.
SUÇ : Bakaya Kalma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : XX
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
X ve X X yedek subay celp dönemlerinde bakaya kaldığı gerekçesiyle yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli hakkında X Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın X tarihli üst yazısı ile suç duyurusunda bulunulmuş ise de; X Hastanesince düzenlenen X ve X tarihli raporlara göre şüphelinin suç tarihlerinde rahatsızlığı nedeniyle sevke icabet edemediği ve sağlık mazeretinin bakaya suçuna engel, haklı ve yasal bir mazeret olarak kabul edilmesinin gerektiği, şüphelinin suç kastı ile hareket etmediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla;
Unsurları itibariyle oluşmayan suçtan kamu adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,
Kararın şüpheliye tebliğine,
Kararın bir suretinin dosyasına konulmak üzere X Askerlik Şubesi Başkanlığı’na gönderilmesine,
Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde X Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere CMK 172 ve 173 maddeleri gereğince karar verildi.XX/XX/XX
XXXXXXXXXXX
Cumhuriyet Savcısı

Facebook RSS