Savcılık Kararı (İddianame – Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanma…)

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , , - Tarih : 01 Mart 2011

İ  D  D  İ  A  N  A  M  E
X SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

DAVACI    : K.H.
İHBAR EDEN    : X BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞÜPHELİ    : X
SUÇ    :Hamiline Çek Defteri Yaprağını Kullanmadan Hamiline Çek Düzenlemek
SUÇ TARİHİ VE YERİ    : XX – XX
SEVK MADDESİ    : 5941 S.Y.m 7/9, TCK 53 maddeleri.
DELİLLER    :Banka ihbar evrakı, şüpheli savunması, nüfus, adli sicil kayıtları ve tüm soruşturma evrakı kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Yukarıda açık kimliği yazılı olan şüphelinin; X Bankası Şubesinde bulunan “emre yazılı çek karnesi hesabından” X seri numaralı çeki X tarihinde X TL bedelli ancak “hamiline yazılı olarak” keşide ettiği, şüphelinin hamiline olmayan çek hesabından hamiline çek keşide etmek suretiyle 5941 sayılı yasanın 4. maddesi delaletiyle aynı yasanın 7/9 fıkrasını ihlal ettiği anlaşılmakla;
Şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına, TCK’ nun 53. Maddesi gereğince güvenlik tedbirine hükmolunmasına, karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.XX/XX/XXX

XXXXXX
Cumhuriyet Savcısı


Facebook RSS