Adalet Bakanlığı Personeli Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru

Kategori : Haberler - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 20 Şubat 2011

 A D A L E T B A K A N L I Ğ I

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımız Taşra Teşkilatında Görevli

Personelin Komisyonlararası Naklen Atamalarına İlişkin Duyuru

Adli/idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) komisyonlararası naklen atanma talepleri;en son görev yaptıkları yargı çevresindeki hizmet süreleri, atanmak istedikleri ve görev yaptıkları yerlerdeki kadro ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş olup, belirlenen kriterlere göre, talepleri uygun görülenlere ilişkin liste ekte yayınlanmıştır. Listelerde ismi bulunmayan personelin naklen atanma talepleri uygun görülmemiş olup bu personele ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

Naklen ataması yapılan personelden mazeretleri nedeniyle vazgeçme talebi olanların dilekçelerini Cumhuriyet başsavcılığı kanalıyla UYAP üzerinden en geç 25 Şubat 2011 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne (Taşra Atama ve Nakil Şube Müdürlüğü) göndermeleri gerekmektedir. Anılan tarihten sonra Bakanlığımıza ulaşan vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.

Komisyonlararası naklen ataması yapılan personelin atanmalarına ilişkin tebligat yazıları ayrıca gönderilecek olup, tebligatların tebliğinden itibaren ilgililer görevlerinden ayrılabileceklerdir. Mazeretleri nedeniyle tebligatların yapılmasını müteakip görevlerinden ayrılamayacakların en geç 15 Haziran 2011’e kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

Naklen atamaları yapılan personelden açılması planlanan görevde yükselme sınavına başvuracak olanların, (görevde yükselme sınavına yeni görev yerlerinde başvuruları mümkün olduğundan) tebligatların tebliğinden itibaren vakit kaybetmeksizin eski görev yerlerinden ayrılışlarının yapılarak atandıkları mahallerde görevlerine başlamaları gerekmektedir.Duyurulur.

Kaynak: http://www.adalet.gov.tr/


Facebook RSS