Mübaşirin Görevleri

Kategori : Katiplik - Etiketler :, , , , - Tarih : 08 Mart 2011

Mübaşirin Görevleri

1-Duruşma esnasında sırası gelen tarafları ve tanıkları çağırmak, duruşma salonuna almak ve duracakları yeri göstermek, tarafların verdiği belgeyi hâkime vermek, duruşmanın disiplinini sağlamak üzere hâkim tarafından verilen emirleri yerine getirmek

2-Duruşmada söz söyleyecek kişinin sözünü ayakta söylemesi ve karar sırasında salonda bulunan herkesi ayağa kalkması için uyarmak

3-Taraflara ertelenen duruşma tarihini bildirir kağıt yazıp vermek

4-Mahkeme başkanı veya hâkimin tensibiyle yazı işleri müdürünün denetiminde kalem işlerinde çalışmak

5-Mahkemece yazılan yazıları zimmet defterine kaydedip ilgili yere teslim etmek

6-Mahkemeye ait posta ve tebligat evrakını listesi ile posta işletmesine teslim etmek

7-Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak ve duruşmanın gizli yapıldığını bildirir levhayı salon dışına asmak

8-Kılık Kıyafet Yönetmeliği uyarınca resmi üniforma giymek

9- Kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevler.


Facebook RSS