Kıdem ve İhbar Tazminatı Dilekçe Örneği

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , , - Tarih : 04 Mart 2011

…… İŞ MAHKEMESİ’NE
 
DAVACI                                   :
VEKİLİ                                     :
DAVALI                                   :
 
DAVA KONUSU                   : Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacağının, davalıdan alınarak müvekkilime verilmesi talebinden ibarettir.
 
AÇIKLAMALAR                        :
1. Davacı müvekkilim XX/XX/XXXX tarihinde davalı kurumda işe başlamıştır. Müvekkilim davalı kurumdan işten çıkartıldığı XX/XX/XXXX tarihine kadar aralıksız olarak asgari ücretle çalışmıştır.
2. Müvekkilim, davalı kurumda daimi işçi olarak temizlik işleri ve görevlendirildiği her işte çalıştırılmıştır. Müvekkilimin sigorta girişi o dönemde kendisi gibi davalı kurumda çalışan tüm işçilerde olduğu kuruma bildirilmemiş, primleri yatırılmamıştır. O tarihte çeşitli nedenlerle müvekkilim davalı kurum tarafından hiçbir haklı nedene dayanmaksızın yazılı ya da sözlü ihbar öneli yapılmadan işten çıkarılmıştır.
3. Müvekkilim işten çıkarıldıktan sonra davalı kurum tarafından sürekli tekrar işe alınacağı yönünde oyalanmıştır. Müvekkilim bu tarihe kadar yeniden işe başlama ihtimaline karşı yasal yollara başvurmamıştır.
4. Davalı kurumdan haksız yere işten çıkarılan müvekkilimin, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını talep etmek için işu bu davanın açılması zaruret haline gelmiştir.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : İş Kanunu, MK, BK ve her türlü yasal mevzuat
 
DELİLLER                                : Müvekkilime ait SSK sicili, tanıklar, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil
 
SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve sayın mahkemenizce re’sen belirlenecek nedenlerle
1. Müvekkilimin XX/XX/XXXX tarihi ile XX/XX/XXXX tarihleri arası hizmetinin karşılığı olan işten çıkarılma tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, çalışmış olduğu yılları için fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla X TL kıdem tazminatının,
2. Müvekkilime işten çıkarılacağına ilişkin hiçbir bildiri yapılmaması nedeniyle müvekkilime ihbar tazminatı olarak fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak koşuluyla işten çıkarılma tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte X TL ihbar tazminatının ödenmesine
3. Tüm yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini müvekkilim adına arz ve talep ederim.TARİH
DAVACI VEKİLİ
  1. selahattin yeşiloğlu dedi ki:

    saygı değer dilekce örneği yazan kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunarız benimde aynı bir davam var benimişe giriş tarihim 2004 giriş 2006 çıkış ben sigorta tesbit davamı kazandım fakat dörtbuçuk sene oldu bu zaman zarfında zaman aşımı olurmu ssk dosyam kapanmadı gerekceli karardan sonra hemen tazminat davası açtım sonuç nedir yazarsanız çok sevinirim saygılarımla


Facebook RSS