Kadroya Atanan Sözleşmeli Memur İş Sonu Tazminatı Alacak

Kategori : Haberler - Etiketler :, , - Tarih : 20 Mart 2011

Bursa Ali Sönmez Onkoloji Hastanesinde görev yapan sözleşmeli memurun Genelkurmay Başkanlığı’na kadrolu memur olarak atanması sonrası talep ettiği iş sonu tazminatının reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açıldı. Davayı görüşen Bursa 2. İdare Mahkemesi kadroya atanansözleşmeli memura iş sonu tazminatı ödenmesine hükmetti.
Mahkeme verdiği kararda, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen sözleşmelipersonel çalıştırma esaslarında sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde iş sonu tazminatının ödenmeyeceğinin hüküm altına alındığını belirtti.
Ayrıca kararda, hizmet sözleşmesinin çalışan tarafından bir ay önce ihbar etmek şartıyla sözleşmeyi feshedebileceğinin kurala bağlandığına dikkat çekildi.

-“KARŞILIKLI FESİH HALİNDE TAZMİNAT ÖDENMEYECEĞİNE DAİR BİR MEVZUAT YOK”-

Mahkeme kararında, davacının kadrolu memur olarak Genelkurmay’a atanmasının ardından sözleşmesini 21 Nisan 2010 tarihinde feshederek tazminat istediği idarenin sözleşme feshini kabul ettiği, fakat iş sonu tazminatının ödemediği belirtildi.
Mahkeme, idarenin iş sonu tazminatı ödenmeme nedenini ise sözleşmeli memurun hizmet sözleşmesine aykırı hareket ederek bir ay önce sözleşme feshini ihbar etmemesini gösterdiğini ifade etti. Kararda sözleşmeli memur her ne kadar hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmişse de sözleşme fesih talebinin aynı gün kabul edilmesi dolayısıyla sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmiş kabul edilmesi gerektiği belirtildi. Karşılıklı fesih halinde tazminat ödenmeyeceğine dair bir kuralın mevzuatta yer almadığının vurgulandığı kararda bu nedenle iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmedilerek, idarenin işleminin iptaline karar verildi.
Mahkeme sözleşmeli memurun söz konusu işlem nedeniyle uğradığı parasal kayıpların tazmininin gerektiğini belirterek sözleşmeli memurun tazminatının başvuru tarihinden itibaren yasal faiz ile birlikte ödenmesine hükmetti.

-“İDARECİLER, ÇALIŞANLARIN HAKKINI ÖDEMELİ”-

Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “Sözleşmeli memurlar görevlerinden ayrıldıklarında iş sonu tazminatı ödenmelidir. Engeller koyarak mağduriyetler ortaya çıkarmak doğru bir yaklaşım değildir. Özellikle bir ay önceden ihbar etme şartını kadroya atanan bir sözleşmeli memurun bu şartı yerine getirmesi çok zordur. Çünkü atandıktan kısa bir süre sonra göreve başlamaktadırlar. Bu nedenle idareler kadrolu olarak başka bir kuruma atanan çalışanları mağdur etmekten vazgeçmeliler ve haklarını ödemelidirler” dedi.


Facebook RSS