Örnek Yazı/Karar

Man Filling out Tax Form
Zabıt katipliği sınavı müracaatları esnasında pek çok adayın eş durum beyan dilekçesi doldurma hususunda eksiklikleri olduğunu görerek, sizler için hazır form düzenledik. Yalnızca evli olanlar bu formu dolduracaktır. Eş Durum Beyan... 
karar
Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili ………. havale tarihli dava dilekçesi ile; müvekkili ile davalının ……….... 
Tanıma ve Tenfiz Dilekçe Örneği
………. AİLE MAHKEMESİ’NE   DAVACI                           : DAVALI                            : KONUSU                          : ………. devleti ……….... 
karar
T.C. ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No : ….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA ….. Mahkememizin yukarıdaki esas sırasında kayıtlı dava dosyasında verilen ara karar gereğince Dava konusu ….. Köyü, ….. ada, …..... 
Cep Telefonu Hırsızlığı Şikayet Dilekçesi Örneği
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ……….   ……… tarihinde ….. imei numaralı ve ….. marka cep telefonumu, …….da bulunduğum sırada kaybettim.Cep telefonumun çalınmış olduğunu düşünüyorum.Cep... 
karar
Davacı tarafından mahkememize açılan kazai rüşt davasının yapılan açık yargılaması sonucunda GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacılar duruşmada tekrar ettikleri dava dilekçesi ile özetle; oğulları ………..’nın ………..... 
Man Signing Contract
…………… SULH  HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI (ANNE) : DAVACI (BABA) : DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Oğlumuz/Kızımız ……………’nın kazai rüştüne karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Oğlumuz/Kızımız ……………... 
Yaş Düzeltme Örnek Dava Dilekçesi
………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI : DAVALI : ………. Nüfus Müdürlüğü DAVA KONUSU : Nüfusta yanlış kaydedilen yaşımın düzeltilmesi talebi OLAYLAR : 1. ………. ili, ………. ilçesi, ………. cilt, ………. hane... 
karar
………… AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : DAVALI : Hasımsız KONUSU : İddet Müddetinin Kaldırılması OLAYLAR : 1-………… Aile Mahkemesi’nin ………… tarih, ………… Esas, ………… Karar ve ………… kesinleşme tarihli ilamı... 
Zabıt Katibi Egitimi l Katipten.net
T.C. XX CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAZIRLIK BÜROSU Sayı     :XX ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’NA XXX Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir hazırlık soruşturmasına esas olmak üzere; Şubeniz yükümlüsü şüpheli... 
Kıdem ve İhbar Tazminatı Dilekçe Örneği
…… İŞ MAHKEMESİ’NE   DAVACI                                   : VEKİLİ... 
Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği
…. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NEDAVACI                           : DAVALI                           : DAVA KONUSU             : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi... 
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12
Facebook RSS