Örnek Yazı/Karar

Zabıt katipliği sınavı müracaatları esnasında pek çok adayın eş durum beyan dilekçesi doldurma hususunda eksiklikleri olduğunu görerek, sizler için hazır form düzenledik. Yalnızca evli olanlar bu formu dolduracaktır. Eş Durum Beyan... 
Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili ………. havale tarihli dava dilekçesi ile; müvekkili ile davalının ……….... 
………. AİLE MAHKEMESİ’NE   DAVACI                           : DAVALI                            : KONUSU                          : ………. devleti ……….... 
T.C. ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No : ….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA ….. Mahkememizin yukarıdaki esas sırasında kayıtlı dava dosyasında verilen ara karar gereğince Dava konusu ….. Köyü, ….. ada, …..... 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ……….   ……… tarihinde ….. imei numaralı ve ….. marka cep telefonumu, …….da bulunduğum sırada kaybettim.Cep telefonumun çalınmış olduğunu düşünüyorum.Cep... 
Davacı tarafından mahkememize açılan kazai rüşt davasının yapılan açık yargılaması sonucunda GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacılar duruşmada tekrar ettikleri dava dilekçesi ile özetle; oğulları ………..’nın ………..... 
…………… SULH  HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI (ANNE) : DAVACI (BABA) : DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Oğlumuz/Kızımız ……………’nın kazai rüştüne karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Oğlumuz/Kızımız ……………... 
………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI : DAVALI : ………. Nüfus Müdürlüğü DAVA KONUSU : Nüfusta yanlış kaydedilen yaşımın düzeltilmesi talebi OLAYLAR : 1. ………. ili, ………. ilçesi, ………. cilt, ………. hane... 
………… AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : DAVALI : Hasımsız KONUSU : İddet Müddetinin Kaldırılması OLAYLAR : 1-………… Aile Mahkemesi’nin ………… tarih, ………… Esas, ………… Karar ve ………… kesinleşme tarihli ilamı... 
T.C. XX CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAZIRLIK BÜROSU Sayı     :XX ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI’NA XXX Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir hazırlık soruşturmasına esas olmak üzere; Şubeniz yükümlüsü şüpheli... 
…… İŞ MAHKEMESİ’NE   DAVACI                                   : VEKİLİ... 
…. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NEDAVACI                           : DAVALI                           : DAVA KONUSU             : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi... 
Facebook RSS