İddet Müddetinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , - Tarih : 08 Mart 2011

………… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

DAVALI : Hasımsız

KONUSU : İddet Müddetinin Kaldırılması

OLAYLAR : 1-………… Aile Mahkemesi’nin ………… tarih, ………… Esas, ………… Karar ve ………… kesinleşme tarihli ilamı ile boşandım.

2-Yeniden evlenmek istediğimden hamile olmadığımın tespiti ile iddet süresinin kısaltılması ve kaldırılması için sayın hakimliğinize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun md.95/2 vs. ve ilgili hükümler

DELİLLER : İlgili karar sureti, nüfus kaydı, hastaneden alınacak hamile olmadığına dair rapor ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim nedenlerle, iddet müddetinin kısaltılması, kaldırılması ile evlenmem için karar verilmesini arz ve talep ederim.TARİH

Davacı


Facebook RSS