Danıştay Zabıt Katibi ve Destek Personeli Alımı -İptal Edildi-

Kategori : Sınavlar - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 06 Haziran 2011

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2. maddesi uyarınca Başkanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere 06.06.2011 tarihinde ilan edilen personel alımı başvuruları yeni sınav takviminin belirlenmesine kadar durdurulmuştur. 06.06.2011 tarihinden itibaren yapılan mevcut başvurular geçerli olup, yeni sınav takvimi ve başvuru şartları için duyuru yapılacaktır.

 

Başkanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Alınacaktır. Müracaatlar, 06/06/2011 Pazartesi günü başlayacak ve 20/06/2011 Pazartesi günü sona erecektir. Müracaat saatleri; 09:30 ile 17:00 arasındadır.

Danıştay Başkanlığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuz tarafından yapılacak yerleştirme ile Sözleşmeli Personel alınacaktır.

1- UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b-) 2010-KPSS lisans ve 2010-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Zabıt Katibi

Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve ya denge okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak.

Destek Personeli

Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr. temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdan örneği (T.C. Kimlik No’lu) (Aslı ile birlikte)

c) KPSS sonuç belgesi (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 türü puanları içeren),

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,

3- BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a-) Başvuru süresi, 06/06/2011 Pazartesi günü başlayacak ve 20/06/2011 Pazartesi günü sona erecektir. Müracaat saatleri; 09:30 ile 17:00 arasındadır.

b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr. temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak yukarıda sayılan belgelerle birlikte; Danıştay Başkanlığı Ana Hizmet Binası Ihlamur Sok. No:4 Sıhhiye ANKARA adresine şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya diğer yollardan Danıştay Başkanlığına gönderilen/ulaştırılan/teslim edilen Başvuru Formu ve ilgili belgeler geçersiz sayılacak ve müracaatlar kabul edilmeyecektir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki (2) başvuru da geçersiz sayılacaktır. Her sözleşmeli personel pozisyon sayısının bir (1) katı kadar yedek belirlenecektir.

c-) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinde: “….Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihten itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez…..” hükmü yer almaktadır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a-) Yerleştirme; 2010 Yılı KPSS (B) grubu puanından 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve (1) katı kadar yedek belirlenecektir. Puan eşitliği halinde sırasıyla mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

b-) Yerleştirmesi yapılan adayların listesi, http://www.danistay.gov.tr. sitesinde yayınlanacaktır.

c-) Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklar için ayrıca tebligatta bulunulmayacaktır.

d-) Göreve başlatılmaya hak kazanan asıl adayların, sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan asıl aday, bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilme hakkını kaybedecektir.

e-) Alım yapılacak unvanlar için belirlenen kontenjanın asıl adaylarla karşılanamaması durumunda yedek adaylar arasından atama yapılacaktır. Yedek adaylar için yukarıda bahsedilen internet sitesinde tebligat sayılmak üzere ayrıca duyuru yapılacak olup, 4 günlük başvuru süresi tanınacaktır. Yedek adayların da kendileri için belirtilen sürede şahsen ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel ve Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan adaylar bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilme hakkını kaybedecektir.

f-) Alım yapılacak unvanlar için belirlenen puan türünden kontenjan sayısı kadar başvuru olmadığı takdirde diğer puan türlerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

5. SÖZLEŞME İMZALANMASI SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) İkametgâh belgesi,

b) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış, yeni tarihli),

c) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş),

d) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

e) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),

f) Başvuru tarihi itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre çalışılmadığına dair beyan dilekçesi.

6. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Yerleştirmesi yapılan adaylarla; “Alım Yapılacak Unvan Listesi”nde gösterilen Aylık Brüt Sözleşme Ücreti üzerinden sözleşme yapılacaktır.

Başvuru formunu doldurmadan önce okuyunuz !

AÇIKLAMALAR

Başvuru Formunu doldurmadan önce İlan metnini dikkatlice okuyup, 2011 yılı Alım Yapılacak Unvan Listesini inceleyiniz ve daha sonra kendinizle ilgili alanları eksiksiz olarak doldurunuz.

1-) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. İşaretli alanları doldurmayanların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

2-) Form, başvuru talebinde bulunanın el yazısı ile okunaklı biçimde doldurulacaktır.

3-) Bütün sorular tam, açık ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.

4-) Cevaplar seçme kutularına (X) koymak suretiyle doldurulacaktır.

5-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların, kazanmış dahi olsalar işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

6-) Adaylar sadece bir unvana başvurabilirler. Birden fazla başvuruda bulunan adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Formuna Erişmek İçin Tıklayınız.

Açıklamalar İçin Tıklayınız.

Adaylarda Aranan Nitelikler İçin Tıklayınız.

Alım Yapılacak Unvan Listesi İçin Tıklayınız.

http://www.danistay.gov.tr/personel_6_6_2011.htm

 1. metehan dedi ki:

  sayın editör bir kaç sorum olacak bu sınavla ilgili bana yardımcı olurasanız sevinirim…ilk önce ben önlisans işletme mezunuyum bu sınava başvurabiliyormuyum??bir ikincisi bu sanvda yazılı mülkat yokmu yani on parmak sınavına girecekmiyiz ben onunla ilgili bir şey göremedim ve eğer varsa yazılı mülakat nasıl bir uygulama olacak yine üç dkkamı yoksa bir dakka imlalımı??bana yardımcı olursanız çok sevinirim en kısa zamandan.

  • Zabit Katibi dedi ki:

   metehan, okuduğum kadarıyla okul şartını taşıyorsun bilgisayar sertifikanda varsa.Sınava ilişkin olarak ; "a-) Yerleştirme; 2010 Yılı KPSS (B) grubu puanından 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve (1) katı kadar yedek belirlenecektir. Puan eşitliği halinde sırasıyla mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır."

   Yani sanırım sınavsız olarak kpss notuna göre atama olacak.Yada sonrasında yeni bir açıklama yapılabilir.Soruların şuan için genel bir sorun gibi duruyor.

  • ali koç dedi ki:

   arkadaşlar q ve f klavye seçimlerini biz mi yapıyoruz.geçen sınavda fark etmiyordu seçimi biz yapıyorduk acaba sadece f klavyede mi yazdırıyorlar ben q yazıyorum …cvp lütfen..

 2. aysegul dedi ki:

  bu sınavda kaç zabıt katibi alınacak ? bide sınav ankarada mı olur acaba ? bide sınavı kazananlar ankarada görev yapacaklar sanırım ? bu sorularıma cevap verirseniz sevinirim . teşekkürler

 3. metehan dedi ki:

  teşekkür ederim,,ama sınavla ilgili bir belirsizlik var sanki.çünkü ben daha hiç duymadım hem katip alacaksın hemde yazılı sınav yapmayacaksın çok ilginç..eğer yoksa yazılı sınav hiç girmeyelim çünkü kpss panım 100 de olsa bir oynama olur orda=))çok şansımız yok ama yok eğer yazılı sınav varsa elimden geleni yapacağıma inanıyorum,yirmi kişide olsa bu alım ilk yirmiye girebilirim.

 4. aysegul dedi ki:

  ben danıştayı aradım yazılı sınav var yani adiye sınavı gibi 3 dk da doksan kelime istiyorlar cevap için teşekkürler hoca :)

 5. metehan dedi ki:

  teşekkür edirim ayşegül…birde imla falan olacakmıymış onuda sordunmu yoksa imlasızmı???

 6. metehan dedi ki:

  birde metinler bu bizim bildiğimiz katiplik metinlerimi 104 tane olan??

 7. aysegul dedi ki:

  uygulama sınavı yokmuş pardon arkadaşlar kpss puanına göre alınacakmış torpil olur heralde bilmiyorum ya

 8. metehan dedi ki:

  çok ilginç arkadaşlar niye katip alıyorlar o zaman bunlar ki!!!!!yazmayan katibi ne yapacaklar bunlar!!!bu işte bir iş var ama durbakalım..torpilin babası olur o zaman, gerçi her türlü oluyordu ama en azından yazılı sınavda eliyorduk yarıdan çoğunu..

 9. aylin dedi ki:

  arkadaşlar uygulama sınavı yapılmayacak ankarada.. kpss notuna göre alım yapılacak.. zaten gerekli şartları sunmuşlar .. mezun olunan okullar.. sertifikalar..vs. …. hem bunun yanızda hizmet personeli var yine lisans önlisans ve lise olarak.. yani uygulama sınavı yokkkkk

 10. sosyolog dedi ki:

  70 puan lisans şansım war mı sizce ?

 11. serhan dedi ki:

  Arkadaşlar! Burada alınacak olan katipliğin 2011 yılı için olası 2. katiplik alımıyla bir ilgisi yok değil mi? Sonuçta o adliyelere alınacak. Yoksa bu katiplik alımı beklenen 2. alım mı?

  • hoca dedi ki:

   yok daha neler? topu topu 90 kişi alınıyor. bu beklenen alım olamaz. üstelik bu danıştaya yapılan alım

 12. serhan dedi ki:

  Ama belli de olmaz sonuçta burası türkiye.. emin olmak amacıyla sordum. çünkü ben de çok iyi şekilde kendimi klavye sınavına hazırlıyorum. böyle bir şey yapılırsa büyük haksızlık olur.

 13. aysegul dedi ki:

  ben bugün ankaraya gidip başvuru yaptım 289. sıradayım daha kaç gün oldu açıklanalı daha on gün daha var son başvuru tarihine alacakları zaten 90 kişi çok zor gibi gözüküyor birde burda yazanların dışında bilgisayar sertifikası istiyorlar

 14. zeliş dedi ki:

  merhabalar ya bışey soracam ben ankayı ardım herhangı bır onlisan bölümünden mezun olma şartımı var yoksa adalet mezunu olcak burad oyle yazıyo ordakılarde buna karşılık tam bılgı vermedıler cevap yazarsanız ben bu arda zıraat mezunuyum 75 aldım yanı ne olacak pazartesı gıdecem lutfen hemne cevap verırmısınız

 15. Ali dedi ki:

  Arkadaşlar alım ertelenmiştir
  danıştayı aradım sordum

 16. yasemin dedi ki:

  ertelenmesinin sebebi neymiş onu sordunuz mu?

 17. ahmet dedi ki:

  açıklayın artık veya ne zaman açıklayacaksınız ?

 18. yakut dedi ki:

  buda gelir buda geçer :))))))))))))))))

 19. eşeğikatipyapmışlargeneeşek dedi ki:

  yakut buda gelme bu da geçmez. Oldu mu anam.


Facebook RSS