Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri 2012 Yılında Açılacak

Kategori : Haberler - Etiketler :, , , , , , - Tarih : 15 Nisan 2011

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi, bölge adliye mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin çalışmaların tamamlanamamış olması sebebiyle, 2011 yılı yaz kararnamesi ile bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin mümkün olamayacağının görüldüğünü açıkladı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan daire, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun gereğince kurulan bölge adliye mahkemelerinin 2011 yılı yaz kararnamesinde faaliyete geçirilip geçirilmeyeceği netleşmediğinden, 2011 yılı yaz kararnamesi prensip kararlarının bugüne kadar yayımlanamadığını hatırlattı.

Bölge adliye mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin çalışmaların tamamlanamamış olması nedeniyle, 2011 yılı yaz kararnamesi ile bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin mümkün olamayacağının görüldüğünün belirtildiği açıklamada, bu mahkemelerin sağlıklı bir şekilde faaliyete geçirilebilmesi için çalışmalara hız verilmesine ve en kısa sürede faaliyete geçirilmesine karar verildiği vurgulandı.

Bölge adliye mahkemelerinin, en geç 2012 yılı yaz kararnamesinde faaliyete geçirilmesi planlandığından, atanma talebinde bulunacak olanların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerektiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Aynı gerekçe ile 2011 yılı adli yargı yaz kararnamesinde öncelikle atanma talebi olanların durumları değerlendirilecek olup, resen atamalar ancak ihtiyacın karşılanamaması halinde, disiplin ve hizmet gerekleri göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir. Atanma talebinde bulunacak hâkim ve savcıların tercihlerini yaparken dikkate alabilmeleri amacıyla, adli ve idari yargıda bugün itibarıyla atama yapılması planlanan münhal yerler ekli listelerde gösterilmiştir. Hâkim ve savcılarımızın belirtilen tarihe kadar yapacakları başvurular sonucu boşalması muhtemel yerler ile yeni mahkeme kurulması gereken yerler ikinci ilan ile duyurulacaktır. İlk ilan üzerine atanma talebinde bulunan hâkim ve savcılarımız, ikinci ilan üzerine yeniden ilave tercihte bulunabileceklerdir. İlk ilanda belirtilen süre içerisinde talepte bulunmayan veya süre ve hizmet gerekleri nedeniyle kararname taslağında yer almayan hâkim ve savcılarımızın ikinci ilan üzerine yapacakları başvurular dikkate alınmayacaktır.” denildi.

Ayrıca, hâkim ve savcıların yazılı taleplerinin titizlikle değerlendirildiğinden meslektaşların değerli olan zaman ve emek kaybına sebebiyet vermemeleri için bizzat gelmelerine gerek olmayıp, taleplerini yazılı olarak genel sekreterliğe göndermelerinin yeterli olacağının altını çizen daire, bu çerçevede, adlî ve idari yargı hâkim ve savcılarının 2011 yılı yaz kararnamesi atamalarında uygulanacak prensipler, ihtiyaç listeleri ve kararname takvimini yayınladı.


Facebook RSS