Birlik Hukuk Derneği Kastamonu’da Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Kurulmasını İstiyor

Kategori : Haberler - Etiketler :, , , - Tarih : 19 Mayıs 2011

Kastamonu Birlik Hukuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av.İhsan Darende, istinaf mahkemesinin Kastamonu’da kurulması için sivil toplum kuruluşlarına birlik çağrısı yaptı.

Darende, Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarla ilgili görüşlerini açıkladı. İhsan Darende, “Karabük Barosu’nun değerli başkanı, sadece bu mahkemenin Karabük’te kurulmasını istemekle kalmamakta, Karabük’te kurulmayacaksa Kastamonu’da da kurulmamasını talep etmektedir. Bu istek, ‘mahkeme Karabük’te kurulmayacak ise Ankara’da ve evrak üzerinde değerlendirme yapmasına razıyız; adaletin tecellisini çok önemsemiyoruz’ demekle eşdeğer sonuçlar doğurmaktadır.” dedi

Darende, Kastamonu’da bugüne kadar verilen dinamik mücadeleyi daha da hızlandırarak sürdürmeyi tüm Kastamonu halkına önererek, tüm sivil toplum kuruluşlarını, gerek ayrı ayrı gerekse birlik oluşturarak, mücadelede etkin görev almaya çağırdı.

Kastamonu Birlik Hukuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Darende açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İstinaf mahkemesi için yer seçimi yapılırken, bölgedeki dört il kanuni kriterlere uygunluk açısından mukayese edilecektir. Sinop ve Çankırılı meslektaşlarımız, bölgede tüm kriterleri karşılayan ilin Kastamonuolduğunu bilmekte ve bu sebeple de istinaf mahkemesinin Kastamonu’da kurulmasına destek vermektedirler. Ancak bir süredir üzülerek izlemekteyiz ki, Karabük Barosu’nun değerli başkanı, sadece bu mahkemenin Karabük’te kurulmasını istemekle kalmamakta, ‘Karabük’te kurulmayacaksa Kastamonu’da da kurulmamasını’ talep etmektedir. Sayın başkanın, istinaf mahkemesinin Karabük’te kurulmasını istemesi doğaldır. Sadece, bu talebin doğru ve bilimsel kriterlere dayanıp dayanmadığı araştırma konusu yapılabilir ve aşağıda yapılacaktır. Ancak mahkemenin, Karabük’te kurulmayacak ise Kastamonu’da da kurulmamasını istemesi anlaşılır gibi değildir: Bu istek, ‘mahkeme Karabük’te kurulmayacak ise Ankara’da ve evrak üzerinde değerlendirme yapmasına razıyız; adaletin tecellisini çok önemsemiyoruz’ demekle eşdeğer sonuçlar doğurmaktadır.”

‘Karabük, 5235 SY’nin aradığı kriterleri karşılıyor mu?’ diye soran İhsan Darende, gerekçelerini şöyle sıraladı: “Kesinlikle hayır. 2000 yılı sayımlarına göre Kastamonu’nun nüfusu 376.000, Karabük’ün 225.000’dir. Kastamonu’da iki, Karabük’te ise bir tek ağır ceza merkezi mevcuttur. Kastamonu’nun merkezle birlikte yirmi ilçesi vardır; Karabük’ün altı. Kastamonu’nun yüzölçümü, 13.108,1 km2’dir; Karabük’ün 4.145 km2. Kastamonu’nun merkezle birlikte 13 ilçesinde adliye mevcuttur ve İnebolu aynı zamanda ağır ceza merkezidir. Karabük’te ise merkezle birlikte altı ilçede adliye vardır. İş yoğunluğunda,Kastamonu adliyelerinin toplam iş yükü, Karabük adliyelerinin iş yükünün çok üzerindedir. Unutulmamalıdır ki, istinaf mahkemesi, bu bölgedeki tüm adliyelerin yasa yolu incelemesini yapacaktır. Kastamonu’nun ulaşım ağı, otel ve konaklama tesisleri ile lokanta ve restaurantlarının toplam kapasitesi ve niteliği, sağlık kuruluşlarının sayısı ve niteliği Karabük’ün çok üzerindedir.

Her şeyden önemlisi; Kastamonu, esnafı, tüccarı, hekimi, otelcisi, nakliyecisi, işçisi, memuru ve elbette avukatları ile bu hizmeti vermeye hazır ve hazırlıklıdır. Kastamonu halkı, sivil toplum kuruluşları, meslek teşekkülleri, siyasetçileri ile yekvücut olmuş, dinamik bir şekilde istinaf mahkemelerine hazırlanmıştır. Fiziksel imkânları da son derece elverişlidir. Karabük Baromuzun değerli başkanı, Karabük halkının bu hususta hazır ve hazırlıklı olmadığından yakınmaktadır ve kamuoyunu canlandırmaya çalışmaktadır. Unutulmamalıdır ki, kamu hizmeti verilirken, dış koşullar kadar ve hatta daha önemli olan unsur, iç koşullar, yani toplumsal dinamizmdir. Biz bu hizmeti vermeye hazırız; tüm Kastamonu, dinamik bir şekilde hizmete taliptir. Bugüne kadar verdiğimiz dinamik mücadeleyi daha da hızlandırarak sürdürmeyi tüm Kastamonuhalkına öneriyor ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızı, gerek ayrı ayrı gerekse birlik oluşturarak, mücadelede etkin görev almaya çağırıyoruz.”


Facebook RSS