Asliye Hukuk Mahkemesi Kararı (Kazai Rüşt)

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , - Tarih : 10 Mart 2011

Davacı tarafından mahkememize açılan kazai rüşt davasının yapılan açık yargılaması sonucunda

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar duruşmada tekrar ettikleri dava dilekçesi ile özetle; oğulları ………..’nın ……….. doğumlu olduğunu, bu yıl okuldan mezun olacağını ve polislik sınavına gireceğini, memur olma ihtimalinin bulunduğunu, oğullarının ergin kılınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.İşbu dava (talep); Türk Medeni Kanunu (M.K.)’nun 12. maddesinde düzenlenen ergin kılınma talebidir.Mahkememizce; ergin kılınma istenenin aile nüfus kaydı, öğrenci belgesi ve tüm dosya kapsamı incelenmiştir. Ergin kılınması istenenin ergin kılınma ile ilgili kendi talebi alınmış ve velisi olan annesi ve babası dinlenmiş olup, tamamının ergin kılınma talebi ile ilgili rızaları alınmıştır. Davacı tanığı dinlenmiş olup özetle; ergin kılınma kararı verilmesinin küçüğün menfaatine olacağını beyan etmiştir. Ayrıca ergin kılınması istenenin akli melekelerinin yerinde olduğuna ilişkin doktor raporu temin edilmiştir.M.K. nun 8. maddesinde bütün insanların hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada (hak ehliyetinde) eşit oldukları belirtilmiştir. M.K. nun 9. maddesinde fiil ehliyetine sahip kimselerin kendi fiilleriyle hak edinebilecekleri ve borç altına girebilecekleri belirtilmiştir. M.K.nun 10. maddesinde ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyetinin olduğu belirtilmiştir. M.K. nun 11. maddesinde erginliğin 18 yaşın doldurulmasıyla başlayacağı belirtilmiştir. M.K. nun 12. maddesinde 15 yaşını dolduran küçüğün kendi isteği ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınabileceği belirtilmiştir. M.K. nun 13. maddesinde yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkesin ayırt etme gücüne sahip olduğu belirtilmiştir. M.K. nun 14. maddesinde ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyetlerinin olmadığı belirtilmiştir. M.K.nun 15. maddesinde kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayanların fiillerinin hukuki sonuç doğurmayacağı belirtilmiştir. M.K. nun 16. maddesinde ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlıların, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi işlemleri ile borç altına giremeyecekleri ancak karşılıksız kazanmada  ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rızanın gerekli olmadığı ve ayırt etme gücüne sahip küçükler ile kısıtlıların haksız fiillerinden sorumlu oldukları belirtilmiştir.Tüm dosya kapsamı ile; ergin kılınması istenen küçüğün ……….. doğumlu olup, 15 yaşını doldurduğu ve henüz ergin olmadığı anlaşılmıştır. Yine adı geçen ergin kılınması istenen küçüğün ……….. Lisesi’nde öğrenci olduğu, başarılı olması durumunda bu yıl okuldan mezun olacağı ve polislik sınavını kazanması halinde memur olarak atamasının yapılabileceği anlaşılmıştır.Yine tüm dosya kapsamı ile, yukarıda açıklanan yasal mevzuat gereğince adı geçen küçüğün ergin kılınmasına karar verilmesi halinde aleyhine bir durumun olmadığı, bilakis ergin kılınmasına karar verilmesinin kendisinin ve ailesinin ve hatta toplumun menfaatine olacağı, ayırt etme gücüne sahip olması nedeniyle fiil ehliyetini kullanmasına engel bir durumunun olmadığı anlaşıldığından davanın kabulüne ilişkin aşağıdaki hükmün kurulması gerekmiştir.

HÜKÜM: Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere

1. DAVANIN KABULÜ İLE; ……….. ili, ……….. ilçesi, ……….. mahallesi, Cilt No:……….., Hane No:……….., BSN:………..’da nüfusa kayıtlı, ……….. ve ……….. oğlu, ……….. doğumlu, ……….. T.C. Kimlik No’lu ………..’nın 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesi gereğince ERGİN KILINMASINA,

2. Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,

3. Davacının yaptığı tüm yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair davacıların yüzüne karşı, davacıların kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

 1. orhan akyol dedi ki:

  arkadaşlar geçmişe yönelik kazaı rüşt kararı alınabiliyormu lütfen bilen cevap yazsın , astsubay sınıf okulunda eksik, çıkarılmamış şimde yaş 41

 2. özer halil dedi ki:

  arkadaşlar ben kazai rüşt mahhkemesıyle ehlıyet almak istiyorum ehlıyetı acıl almam lazım ve bu mahkemeye başvuracam ve bu kazaı rüst avukatsız olurmu ve buna kac ay zaman gıder .cok surermı mahkeme lutfen bunun ıcın bana dönersenız sevınırım cevabınızı bklıyorum tşk ederım .sayqılar lutfen acıl dönun

 3. arif eroğlu dedi ki:

  01.03.1964
  doğumluyum
  2010 yılında emekli oldum
  01091981 yılında 60 gün çalışmam 18.yaşı bitmediği için
  emekliliğim 1.yılı iptal oldu fakat ben ticaret lisesi mezunuyum.08091981 yılında diplomamı aldım.
  şimdi kazai rüşt
  kararı alabilirmiyim.


Facebook RSS