Arsa Vasfındaki Taşınmazın Kamulaştırılması İçin Belediyeye Yazılan Müzekkere

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , , , , , , - Tarih : 14 Mart 2011

T.C.

…..

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : …..

BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

…..

Mahkememizin yukarıdaki esas sırasında kayıtlı dava dosyasında verilen ara karar gereğince

Dava konusu ….. Köyü, ….. ada, ….. parselde kayıtlı taşınmazın

1-Uygulama imar planı (1/1000 ölçekli) içinde olup olmadığını, içinde ise bu plana alındığı tarihin ve plana alınma amacının,

2-Nazım imar planı (1/5000 ölçekli) içinde olup olmadığının, plana alındığı tarihin, bu plandaki konumunun, hangi amaçla plan kapsamına alındığının, yerleşim merkezine mesafesinin, beldenin gelişme istikametinde olup olmadığının, yerleşim merkezinin nüfusu ve yapılanma yoğunluğu ve uygulama imar planına alınacağı muhtemelen tarihin,

3-Belediye veya mücavir alan sınırları içinde olup olmadığının,

4-Meskun olduğu veya meskun hale getirileceği için belediye tarafından sunulan yol, su, elektrik, ulaşım, aydınlatma, kanalizasyon, çöp toplama gibi hizmetlerden yararlanan mahaller arasında olup olmadığının,

5-Meskun mahaller arasında olup olmadığının,

6-İskana yasaklı bölgede (Su toplama havzası vb) bulunup bulunmadığı, hususlarında duruşmanın bırakıldığı ….. gününden önce olarak mahkememize bilgi verilmesi rica olunur. TARİH

Hakim …..


Facebook RSS