Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , , - Tarih : 03 Mart 2011

…. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                           :

DAVALI                           :

DAVA KONUSU             : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                      : Davalı X ile XX/XX/XXXX tarihinde evlendik. Uzun süredir davalı ile aramızda şiddetli geçimsizlik söz konusu olup bu durum, her ikimiz için çekilmez hale gelmiştir. Evlilik birliğimiz temelden sarsılmış ve artık bir arada bulunma imkanımız da kalmamıştır. Bu nedenle davalı ile anlaştık ve boşanmak istiyoruz. Evliliğimizden XX/XX/XX doğumlu 18 yaşından küçük X isimli bir çocuğumuz bulunmaktadır. Müşterek çocuğumuz X’in velayetinin bana verilmesi hususunda davalı ile anlaştık. Davalı taraftan maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. Davalı benim için aylık X TL nafaka, müşterek çocuk X için de X TL nafaka vermeyi kabul etmiştir. Bu itibarla, yukarıda arz edilen esaslar çerçevesinde davalı ile anlaşmalı olarak boşanmak istememizden dolayı iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         : Medeni Kanunun,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER            : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP          : Yukarıda saydığım nedenlerle; davalı ile kendi aramızda kararlaştırdığımız anlaşmanın esasları doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmamıza ve yargılama masrafları üzerimde kalmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.TARİH

.                                                                                                                                                DAVACI

EK:

  1. Nüfus kayıtları örneği
  2. Tanık listesi.
  1. Ayla dedi ki:

    Boşanma davası ne kadar da sonuçlanıyor?


Facebook RSS