Anayasa Mahkemesi’nin Yeni Yapısı

Kategori : Haberler - Etiketler : - Tarih : 27 Mart 2011

Anayasa değişikliği çerçevesinde Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını öngören tasarının 1. bölümünde yer alan maddeler, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, mahkeme 17 üyeden oluşacak. Anayasa Mahkemesi üyeliğine süre sınırı getiriliyor. Üyeler 12 yıl için seçilecek. Bir kimse iki defa üye seçilemeyecek. Başkan ve üyeler azlolunamayacak, kendileri istemedikçe görev süreleri dolmadan ve 65 yaşından önce emekliliğe sevkedilemeyecek.

Anayasa Mahkemesi, Genel Kurul ve iki bölüm olarak çalışacak. Genel Kurul, genel olarak halen Anayasa Mahkemesinin baktığı konuları görüşecek. Bölümler ise Anayasa değişikliği ile getirilen “bireysel başvuruları” karara bağlayacak. Genel Kurul, en az 12 üyenin katılımıyla toplanacak. Düzenlemeyle, “Raportör yardımcılığı” kadrosu oluşturulacak. Raportör yardımcıları, yargısal ve idari çalışmalara yardımcı olacak.


Facebook RSS