Aile Mahkemesi Kararı (İddet Müddetinin Kaldırılması)

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , - Tarih : 25 Şubat 2011

Mahkememizde görülmekte bulunan iddet müddetinin kaldırılması davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı mahkememize sunduğu XX/XX/XXXX havale tarihli dilekçesinde eşinin XX/XX/XXXX tarihinde vefat ettiğini, şimdi ise yeniden evleneceğinden iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilmesini istemiş dilekçesini duruşmada da tekrar etmiştir.

Mahkememizce davacı X Devlet Hastanesi’ne hamile olup olmadığı hususunda rapor alınması için gönderilmiş X Devlet Hastanesi’nin XX/XX/XXXX tarih X sayılı yazısında davacının hamile olmadığının belirtildiği görülmüştür.

Dilekçeye ekli nüfus kaydının incelenmesinde davacının eşinin XX/XX/XXXX tarihinde öldüğü görülmüştür.

TMK’nın 132/3. maddesinde “Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır” denmekle toplanan deliller, doktor raporu, dosya kapsamı, incelenen nüfus kaydına göre davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere

1-Davanın KABULÜNE

X ili X ilçesi X Köyü Cilt No:X, Hane No:X, BSN:X’te nüfusa kayıtlı X TC Kimlik nolu X ve X kızı XX/XX/XXXX doğumlu davacı X’in iddet müddetinin TMK’nın 132/3. maddesi gereğince KALDIRILMASINA

2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına

3-Yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına

Dair kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.


Facebook RSS