Aile Mahkemesi Kararı (Anlaşmalı Boşanma)

Kategori : Örnek Yazı/Karar - Etiketler :, , , - Tarih : 18 Şubat 2011

Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili XX/XX/XXXX havale tarihli dilekçesi ile; müvekkilinin davalı ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle aile yapılarının bozulduğunu, her ikisinin de tekrar bir araya gelmesinin imkansız olduğundan boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı duruşmada “Davalı ile XX/XX/XXXX tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden müşterek 5 çocuğumuz bulunmaktadır. Bir süredir eşimle aramıza şiddetli geçimsizlik vardır. Davalı ile boşanmak istiyorum. Davalı taraftan maddi manevi tazminat, nafaka ve vekalet ücreti talebim yoktur. 18 yaşından küçük X’in velayetinin davalıya verilmesini talep ediyorum. Boşanmamıza karar verilsin” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Davalı duruşmada “Davacı ile XX/XX/XXXX tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden müşterek 5 çocuğumuz bulunmaktadır. Bir süredir eşimle aramıza şiddetli geçimsizlik vardır. Davacı ile boşanmak istiyorum. Davacı taraftan maddi manevi tazminat ve nafaka talebim yoktur. 18 yaşından küçük X’in velayetinin bana verilmesini talep ediyorum. Boşanmamıza karar verilsin” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Nüfus kayıt örneğinin incelenmesinden tarafların XX/XX/XXXX tarihinde evlendikleri ve bu evliliklerinden 5 çocuklarının bulunduğu anlaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamı ile birlikte dava dilekçesi tarafların mahkeme huzurundaki beyanları, nüfus kayıt örneği değerlendirildiğinde; tarafların XX/XX/XXXX tarihinde evlendikleri, ancak her iki tarafın yargılama esnasında boşanmayı istediklerini, boşanmanın feri sonuçları hususunda anlaştıklarını  bu hali ile TMK’nın 166/3 maddesi anlamında taraflar arasında şiddetli geçimsizliğin oluştuğu ve tarafların yaptıkları anlaşmanın içlerinde bulundukları sosyal ve ekonomik şartlara uygun olduğu anlaşıldığından tarafların boşanmalarına  ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere
1-Davanın KABULÜ ile X ili, X ilçesi, X Mahallesi, Cilt No:X, Hane No:X, BSN:X’de nüfusa kayıtlı X ve X oğlu, XX/XX/XXXX doğumlu, X TC kimlik nolu davacı X ile aynı yer BSN:X’de nüfusa kayıtlı X ve X kızı, XX/XX/XXXX doğumlu X TC kimlik nolu davalı X’in BOŞANMALARINA
2-Tarafların birbirlerinden boşanmanın feri niteliğinde olan nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunmadıkları anlaşıldığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına
3-Tarafların müşterek çocukları XX/XX/XXXX doğumlu X’in velayetinin davalı anneye verilmesine,
4-Velayeti anneye bırakılan müşterek çocuk XX/XX/XXX doğumlu X’in her ayın 2. Hafta sonu Cumartesi Saat 10:00 ile Pazar günü Saat 17:00 sırası, dini bayramların son iki günü Saat 10:00 ile 17:00 arası, Temmuz ayının 1. Günü Saat 10:00 ile 20. Günü Saat 17:00 arası babası ile görüşmesi şeklinde şahsi münasebet kurulmasına,
5-Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
6-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Dair davacı, davacı vekili ve davalının yüzüne karşı tarafların kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
  1. Ömer kaplan dedi ki:

    Bosanma tarihi öğrenmek


Facebook RSS