Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Kategori : Sınavlar - Etiketler :, , , , , - Tarih : 13 Şubat 2011

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 4 katı aday arasından, 2010-KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 adet çözümleyici ve 1 adet programcıpozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktorayapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya İELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Ayrıca;

Çözümleyici pozisyonu için;

a) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,

b) 2010- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

c) Java programlama dili ile birlikte diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek,

d) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek.

(*)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

Programcı pozisyonu için;

a) En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,

b) Ön lisans mezunları için 2010-KPSSP93 puan türünden, lisans mezunları için 2010-KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

(*)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli (programcı) olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) geçtiği belgelenen hizmetsüreleri esas alınır.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

Çözümleyici (1. Grup) (11 kişi), Programcı (1 kişi):

a) J2EE platformunda uygulama geliştirmiş olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak,

d) ORM (Object-relational mapping) araçları kullanılarak proje gerçekleştirmiş olmak,

e) a,b,c ve d maddelerinde sayılan alanlarda 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

f) Tercihan üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

Çözümleyici (2. Grup) (5 kişi):

a) UNIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercihan Redhat Certified Engineer veya IBM Certified System Administrator sertifikasına sahibi olmak), (1 kişi)

b) Network bilgisine ve CCNA sertifikasına sahip olmak, (tercihan CCNP, CCSP sertifikasına sahip olmak) (1 kişi)

c) Yüksek ölçekleri disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (1 kişi)

d) MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihan MCSE sertifikasına, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi sahibi olmak) (1 kişi)

e) Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, tercihan CCSA (Check Point Certified Security Administrator) sertifikasına sahip olmak, (1 kişi)

f) a,b,c,d ve e maddelerinde sayılan alanlarla ilgili 1 yıl çalışmış olmak,

g) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği veya Fen Edebiyat Fakültelerin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

Şartları aranmaktadır.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

1) 2010-KPSS sonuç belgesi,

2) Başvuru formu, (Başvuru Formu İçin Tıklayınız.)

3) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

4) Her pozisyon için aranılan niteliklere dair belgeler,.

5) Fotoğraflı öz geçmiş,

Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 11/02/2011 tarihinden en geç 22/02/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI;

Başvuru sonuçları, 2010-KPSS puan sırasına göre www.adalet.gov.tr sitesinde 01/03/2011 tarihinde ilân edilecektir.

IV- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ;

Sözlü sınav 03/03/2011 tarihinde, İstanbul Yolu 13. km Hava Müzesi Karşısı Şaşmaz – Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 10.00 da yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

V-SÖZLÜ SINAVIN KONULARI;

A- Çözümleyici (1.Grup) ve Programcı:

1. Java ve Nesne tabanlı program analiz ve tasarım,

2. Oracle Veri Tabanı,

3. SQL,

4. Tercihan aranan özelliklere sahip olanlar için ilgili olan konu ve ilanda belirtilen diğer hususlar.

B- Çözümleyici 2.Grup:

1. Unix/Linux İşletim Sistemleri,

2. Network Bilgisi,

3. Disk Sistemleri ve SAN,

4. MS İşletim Sistemleri ve Etki Alanı,

5. Güvenlik sistemleri, (IPS, IDS, Firewall)

6. Tercihan aranan özelliklere sahip olanlar için ilgili olan konu ve ilanda belirtilen diğer hususlar.


Facebook RSS