Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kategori : Haberler - Etiketler :, , , , - Tarih : 12 Mart 2011

Resmi Gazete
Tarihi
: 12.03.2011
Sayısı: 27872

MADDE 1 – 30/5/1999 tarihli ve 23710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan disiplin amirleri cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.


Facebook RSS