Adalet Bakanlığı Bilişim Personeli, Çözümleyici ve Programcı Alımı

Kategori : Sınavlar - Etiketler :, , , , , , , , , , , - Tarih : 30 Mayıs 2011

-BİLİŞİM PERSONELİ DUYURUSU-

T.C.

ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesine dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2010-KPSSP3 puanının yüzde yirmisi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun dört (4) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 19 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (KPDS) dengi puanından asgari seksen yabancı dil puanına sahip bulunmak,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

1-UNIX İşletim Sistemi Uzmanı  ( 2 kat)

a) En az 10.000 kullanıcılı, en az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde UNIX işletim sistemleri yönetiminde en az 3 yıl tecrübeli olmak,

b) AIX işletim sistemleri kurulumu, konfigurasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,

c) AIX işletim sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,

d) IBM GPFS ve HACMP yazılımları kurulumu, konfigurasyonu ve idamesinde tecrübeli olmak,

e) IBM P serisi donanım yönetiminde tecrübeli olmak,

f) IBM Certified System Administrator – AIX administration sertifikasına sahip olmak,

g) Tercihan LINUX işletim sistemlerinde tecrübeli olmak,

h) Tercihan yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması ve yönetiminde ve depolama ağları (Storage area network – SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

i) Tercihan felaket kurtarma sistemlerinde tecrübeli olmak.

2- MICROSOFT Sistem Uzmanı (2 kat)

a)   En az 10.000 kullanıcı ve en az 50 etki alanı sunucusu olan Active-directory sisteminde en az 5 yıl yönetici olarak çalışmış olmak,

b) MCSE, MCSE- SECURITY, MCSE WEB ADMINISTRATION, sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

c) MCSE DATABASE ADMINISTRATION, MCSE DATABASE ADMINISTRATION- SECURITY sertifikalarından en az birine sahip olmak,

d) VISUAL BASIC, PERL ve WMI SCRIPTING konusunda bilgi sahibi olmak,

e)  Sanallaştırma sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,

3- WAS (WebSphere Application Server) Uzmanı (2 kat )

a) J2EE alanında en az 5 yıl proje deneyimi sahibi olmak,

b) J2EE Uygulama Sunucuları yönetiminde en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,

c) JYTHON programlama dilini bilmek,

d) IBM Certified System Administrator – WebSphere Application Server, Network Deployment sertifikasına sahip olmak,

e) LINUX/UNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

f) SCRIPTING (PERL, SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

g) WEB sunucu (APACHE, IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

h) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) tecrübe sahibi olmak,

4-IBM DB2 Uzmanı (2 kat)

a) IBM DB2 yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak

b) IBM DB2 (731) Administrator  sertifikası sahibi olmak

5-IBM CM Uzmanı (2 kat)

a)   IBM CM yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) WAS ve J2EE konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,

c) IBM DB2(730) ve IBM CM(443) Administrator sertifikası sahibi olmak

6-Veritabanı Uzmanı (2 kat)

a) Kullanıcı sayısı en az 10.000, saniyede 500 transactiona sahip bir sistemde tecrübe sahibi olmak.

b) En az 3 yıl Oracle 10g/11g Database Administration, SQL and PL/SQL programming deneyimine sahip olmak

c) OCA(Oracle) sertifikasına sahip, tercihan OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak.

d) Uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak veritabanı tasarımını yapabilme tecrübesine sahip olmak, (Tercihen Java uygulamaları)

e) RAC tecrübesine sahip olmak

f) En az 3 yıl Unix/Linux deneyimine sahip olmak(Tercihen AIX)

g) Shell scripting ve Cold ve Hot backup scripting  deneyimine sahip olmak

h) RMAN ve Cold ve Hot backup scripting  deneyimine sahip olmak.

i) DataGuard deneyimine sahip olmak

j) SQL tuning becerisine sahip olmak.

k) Tercihan IBM GPFS bilgisine sahip.

7- LINUX İşletim Sistemi Uzmanı  ( 2 kat)

a) En az 10.000 kullanıcılı, en az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde LINUX işletim sistemleri yönetiminde en az 3 yıl tecrübeli olmak,

b) REDHAT işletim sistemleri kurulumu, konfigurasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,

c) REDHAT işletim sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,

d) Sanallaştırma sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

e) Advanced Level Linux Professional (LPIC-2) veya Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak,

f) Tercihan yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması ve yönetiminde ve depolama ağları (Storage area network – SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

g) Tercihan felaket kurtarma sistemlerinde tecrübeli olmak.

8-Web tabanlı Java ile yazılım geliştirme uzmanı (2 kat)

a) J2EE platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

a. XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

b. UML tecrübesine sahip olmak,

c.  JUNIT test framework kullanım tecrübesine sahip olmak,

d.  SPRING ve STRUTS frameworklerinde tecrübe sahibi olmak,

e.   Tercihan Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak,

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

c)  RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak,

d)  ORM araçları ( HIBERNATE, JPA) kullanılarak proje gerçekleştirmiş olmak,

e)  Uygulama geliştirme ortamlarından en az birini  (ECLIPSE, RAD) kullanmış olmak,

f)   Versiyonlama (CVS, SVN, CLEAR CASE) araçlarından en az birini kullanmış olmak,

g)  DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

h) SCJP veya Oracle Certified Professional Java Programmer sertifikasına sahip olmak.

9-Network Uzmanı (2 kat)

a) Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda orta veya büyük ölçekli bir Bilgi İşlem Merkezinde Network ve Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) En az 500 uç noktalı geniş alan ağına sahip sistem merkezinde 3 yıl network uzmanı olarak görev yapmış olmak,

c)  Cisco 6000/7000 serisi Router/Swicth ve modülleri konusunda tecrübeli

d) CCNP veya  CCIP sertifikalarından birine sahip olmak,

e)  İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

10-Network ve Sistem Güvenliği Uzmanı (2 kat)

a) Firewall, Antivirüs, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda orta veya büyük ölçekli bir Bilgi İşlem Merkezinde Network ve Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) CCNP, CCSP(Cisco) veya CCSE(Check Point) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

c) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

11-Bilişim Teknolojileri Uzmanı (2 kat)

a)   ITIL, COBIT standartları konusunda tecrübe sahibi olmak,

b)   ITIL Foundation Certificate in IT Service Management sertifikasına

sahip olmak, (tercihan ITIL Yönetici Sertifikası sahibi (ITIL Managers Certificate in IT Service Management / Service Delivery veya ITIL Managers Certificate in IT Service Management / Service Support))

c)    En az 10.000 kullanıcılı, en az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistem merkezinde ITIL Süreçlerinin belirlenmesi ve yönetilmesi üzerine en az 3 yıl çalışmış olmak,

d)  İşletim sistemleri (MS, UNIX/LINUX) konusunda bilgi sahibi olmak,

12-WAS (WebSphere Application Server) İleri Seviyede Uzman (3 kat

a) J2EE alanında en az 5 yıl proje deneyimi sahibi olmak,

b) J2EE Uygulama Sunucuları yönetiminde en az 3 yıl tecrübeli olmak,

c) JYTHON programlama dilini bilmek,

d) LINUX/UNIX işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

e) SCRIPTING (PERL, SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) WEB sunucu (APACHE, IHS) yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

g) Uygulama sunucuları performans analizi ve izlemede (monitoring) tecrübe sahibi olmak,

h) IBM Certified System Administrator – WebSphere Application Server, Network Deployment sertifikasına sahip olmak,

i) IBM Certified Solution Developer – IBM WebSphere Portal sertifikasına sahip olmak,

j) PL/SQL bilgisine sahip olmak, Oracle PL/SQL Developer Certified Associate sertifikasına sahip olmak,

13-Web tabanlı Java ile yazılım geliştirme konusunda ileri seviyede uzman (3 kat)

a)   J2EE platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen teknolojileri kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

a.  XML, XSLT, XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

b. UML tecrübesine sahip olmak,

c.  JUNIT test framework kullanım tecrübesine sahip olmak

d. SPRING ve STRUTS frameworklerinde tecrübe sahibi olmak,

e.  Tercihan Annotation kullanılarak proje geliştirmiş olmak

f.   Web servis projesi tecrübesine sahip olmak

b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman ve design patternleri etkin olarak kullanabiliyor olmak

c)  RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi, tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak,

d)  SCJD veya Oracle Certiied Master, Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak.

e)  ORM araçları ( HIBERNATE, JPA) kullanılarak proje gerçekleştirmiş olmak

f)   Uygulama geliştirme ortamlarını (ECLIPSE, RAD) kullanmış olmak,

g)  Versiyonlama (CVS, SVN, CLEAR CASE) araçlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak

h) DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak

i)  SOA  mimarisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

14- Network ileri seviyede uzman (3 kat)

a)   Firewall, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi İşlem Merkezine benzer yapıda orta veya büyük ölçekli bir Bilgi İşlem Merkezinde Network ve Sistem Güvenliği yönetimi konusunda Admin olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

b)  En az 500 uç noktalı geniş alan ağına sahip sistem merkezinde 3 yıl network uzmanı olarak görev yapmış olmak,

c) Cisco 6000/7000 serisi Router/Swicth ve modülleri konusunda tecrübeli olmak,

d)  CCNP ve  CCIP sertifikalarına sahip olmak (tercihan CCIE sertifikasına sahip olmak),

e)   İşletim Sistemleri güvenliği ve Yazılım Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,

15- UNIX/LINUX İşletim Sistemleri, Veri depolama Sistemleri ve SAN Uzmanı ( 3 kat)

a) En az 10.000 kullanıcılı, en az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde UNIX işletim sistemleri yönetiminde ve yüksek seviye harici disk ve SAN yönetiminde en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b) AIX işletim sistemleri kurulumu, konfigurasyonu, idamesi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

c) AIX işletim sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,

d) IBM GPFS ve HACMP yazılımları kurulumu, konfigurasyonu ve idamesinde tecrübeli olmak,

e) IBM P serisi donanım yönetiminde tecrübeli olmak,

f) IBM Certified System Administrator – AIX administration sertifikasına sahip olmak

g) Yüksek seviye Disk Sistemleri (Tercihen IBM) ve SAN yönetiminde uzman olmak,

h) Storage protokollerinde (FC, SAN, NAS, ISCSI, vb.) tecrübeli olmak,

i) Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak,

j) LINUX işletim sistemlerinde tecrübeli olmak,

k) Advanced Level Linux Professional (LPIC-2) veya Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikasına sahip olmak,

l) Tercihen kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübeli olmak,

m) Tercihen felaket kurtarma sistemlerinde tecrübeli olmak.

16- Sistem uzmanı (4 kat)

a)  UNIX İşletim Sistemi Uzmanı ( 3 kat) için istenilen şartlara ilaveten,

b) En az 10.000 kullanıcılı, en az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yönetici düzeyinde aşağıdaki maddelerde belirtilen alanlarda toplam en az 8 yıl çalışmış olmak,

c) Yüksek düzeyde disk/SAN sistemlerinde uzman olmak,

d)  MICROSOFT işletim sistemleri ve MS etki alanı konularında uzman olmak,

e)  Yüksek düzeyde Network sistemleri konusunda uzman olmak,

f)  Sistem güvenliği, IPS, IDS, FIREWALL yönetimi konusunda uzman olmak,

g) Yüksek düzeyde sistem odaları kurulumu ve idamesi konusunda tecrübeli ve uzman olmak,

h)  DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri ve teknolojileri konusunda uzman olmak ve yüksek ölçekli DRC kurulum ve idamesinde yönetici düzeyinde görev almış olmak,

i)  Yukarıdaki b maddesinde belirtilen sistemlerde performans iyileştirmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Yukarıdaki b maddesinde belirtilen sistemlerde log yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

17- Yazılım Uzmanı (4 kat)

a) Web tabanlı Java ile yazılım geliştirme uzmanı için (3 kat) istenilen şartlara ilaveten,

b) En az 10.000 kullanıcılı, uygulama sunucusunda eşzamanlı istek sayısı en az 350, eş zamanlı veritabanı oturum sayısı 200 olan kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yöneticisi düzeyinde aşağıdaki maddelerde belirtilen alanlarda toplam en az 8 yıl çalışmış olmak,

c) SCEA (Sun Certified Enterprise Architect) veya Oracle Certified Master, Java EE 5 Enterprise Architect sertifikasına sahip olmak,

d)WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

e)WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) J2EE uygulama sunucuları yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

g) PL/SQL ve Veritabanı tablo tasarım tecrübesine sahip olmak

h) Uygulama güvenliği (J2EE, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı) UNIX/LINUX işletim sistemleri konusunda uzman olmak

j) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak,

18- Güvenlik Uzmanı (4 kat)

a)  Network ve Sistem Güvenliği Uzmanı (2 kat) için yukarıda aranan şartlara ilaveten,

b)  CISSP sertifikasına sahip olmak,

c)  En az 10.000 kullanıcılı, en az 300 uç birimlik bir ağa ve kendi sistem merkezine sahip bir sistemde, sistem güvenlik yönetici düzeyinde en az 8 yıl çalışmış olmak,

d) Microsoft,UNIX/LINUX işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

e) WEB sunucusu, Uygulama Sunucusu güvenliği ve Uygulama güvenliği konularında tecrübeli olmak,

f)  SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Content management konularında tecrübeli olmak,

g) Tercihan Adli Bilişim ve bilişim suçlarında delil toplama, inceleme ve değerlendirme konusunda uzman olmak,

h) DISASTER RECOVERY CENTER sistemleri kurulum ve idamesinde güvenlik konusunda görev almış olmak,

Not:

1-Belirli alanlar için akademik çalışma yapmış olmak tercih nedenidir.

2-Tüm alanlar için gerekli belgeler referans mektubu veya sertifikadır.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

1) Başvuru formu, (Başvuru Formu için tıklayınız.)

2) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

3) Her bir pozisyon için istenilen niteliklere haiz olunduğuna dair belge ve sertifika,

4) Fotoğraflı özgeçmiş,

5) Yabancı dil belgesi,

Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 30/05/2011 tarihinden en geç 17/06/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI;

23/06/2011 tarihinde başvuru sonuçları www.adalet.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ;

Sözlü sınav 30/06/2011 tarihinde, İstanbul Yolu 13. km Hava Müzesi Karşısı Şaşmaz – Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 10.00.da yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçlarıwww.adalet.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

V-SINAV KONULARI;

1. UNIX/LINUX işletim sistemleri,

2. IBM DB2 veritabanları,

3. IBM Websphere Application Server-WAS İşletim Sistemi,

4. IBM CM İçerik Sunucusu,

6. Disk Sistemleri ve SAN,

7. Java ile web tabanlı yazılım geliştirme,

8. Cisco ve network ürünleri,

9 .Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

VI-ÜCRET;

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (Ocak-Temmuz 2011 2.882.-TL) özel şartlarda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

-ÇÖZÜMLEYİCİ VE PROGRAMCI DUYURUSU-

T.C.

ADALET BAKANLIĞINDAN

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 4 katı aday arasından, 2010-KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 adet çözümleyici ve 1 adet programcı pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.
I-BAŞVURU ŞARTLARI;
A-GENEL ŞARTLAR;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b)Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)
c) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Ayrıca;
Çözümleyici pozisyonu için;
a) En az lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,
b) 2010- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
c) Birisi Java programlama dili olmak üzere diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek. (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilir)
d) En az 1 yıl Bilgi İşlem bölümlerinde programcı olarak çalışmış olmak.

Programcı pozisyonu için;
a) En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak,
b) Ön lisans mezunları için 2010-KPSSP93 puan türünden, lisans mezunları için 2010-KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

B-ÖZEL ŞARTLAR;
Çözümleyici (1. Grup) (5 kişi), Programcı (1 kişi):
a) J2EE platformunda uygulama geliştirmiş olmak,
b) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen design patternleri etkin olarak kullanabilmek),
c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, temel seviyede SQL bilgisi, (tercihan PL/SQL bilgisine sahip olmak)
d) ORM (Object-relationalmapping) araçları kullanılarak proje gerçekleştirmiş olmak,
e) Çözümleyici kadrosu için üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
f) Programcı kadrosu için tercihan üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
Çözümleyici (2. Grup) (7 kişi):
a)UNIX/LINUX İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercihan herhangi bir UNIX/LINUX İşletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak,  (1 kişi)
b)Network bilgisine sahip olmak (tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak), (2 kişi)
c) Yüksek ölçekleri disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (1 kişi)
d) MS İşletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihan MCSE sertifikasına, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi sahibi olmak), (2 kişi)
e) Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, tercihan CCSA (Check Point Certified Security Administrator) sertifikasına sahip olmak, (1 kişi)
f) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik fakültelerinden  veya Fen Edebiyat Fakültelerin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranmaktadır.
II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;
1)  2010-KPSS sonuç belgesi,
2)  Başvuru formu, (Başvuru Formu için tıklayınız.)
3)  Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)
4)  Her pozisyon için aranılan niteliklere dair belgeler,
5)  Fotoğraflı öz geçmiş,
Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 30/05/2011 tarihinden en geç 17/06/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI;
Başvuru sonuçları, 2010-KPSS puan sırasına göre www.adalet.gov.tr sitesinde 23/06/2011 tarihinde ilân edilecektir.
IV- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ;
Sözlü sınav 30/06/2011 tarihinde, İstanbul Yolu 13. km Hava Müzesi Karşısı Şaşmaz – Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 10.00′da yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçlarıwww.adalet.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.
V-SÖZLÜ SINAVIN KONULARI;
A- Çözümleyici (1.Grup) ve Programcı:
1.  Java ve Nesne tabanlı program analiz ve tasarım,
2.  Oracle Veri Tabanı,
3.  SQL,
4. Tercihan aranan özelliklere sahip olanlar için ilgili olan konu ve ilanda belirtilen diğer      hususlar.
B- Çözümleyici 2.Grup:
1. Unix/Linux İşletim Sistemleri,
2. Network Bilgisi,
3. Disk Sistemleri ve SAN,
4. MS İşletim Sistemleri ve Etki Alanı,
5. Güvenlik sistemleri, (IPS, IDS, Firewall)
6. Tercihan aranan özelliklere sahip olanlar için ilgili olan konu ve ilanda belirtilen diğer hususlar.
VI-BRÜT ÜCRET ;
Ücret tablosu için tıklayınız.
(*) Çözümleyici pozisyonu için mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
(**) Programcı pozisyonu için mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli (programcı)olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.


Facebook RSS