Adalet Bakanlığı 700 Memur Alımı ve İstifa Sonrası Geri Dönüş Değerlendirmesi

Kategori : Sınavlar - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 16 Mart 2011

Çoğu kişinin 2011 Mayıs veya Haziran ayında zabıt katipliği sınavı olup olmayacağını beklediği şu günlerde Devlet Personel Başkanlığı’nın 2011 açıktan alım duyurusundan sonra bazı yerlerde 24.000, 25.000 hatta 100.000 memur alınacak gibi haberler yapıldı. 100.000 gibi abartı bir rakama inanmak tabii ki saçma olur. 2011 yılında hangi kurum ne kadar memur alacak sorusuna net cevap 23.968’tir. Adalet Bakanlığı’nın zabıt katibi, sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, şoför gibi kadroları için ayrılan kadro sayısı da 700’dür. Yapılan yorumlarda nakillerin ve istifa sonrası geri dönüşlerin de açıktan atama kapsamında olduğu, yani bir kurumun naklen memur aldığında veya istifa edip geri dönüş yapanları aldığında açıktan atama kontenjanından eksildiği belirtilmiştir. Bu haber doğru olmakla birlikte Adalet Bakanlığı için geçerli olmadığını düşünüyorum. Çünkü:

 1. Naklen geçiş istenilen kuruma müracaat edildiğinde ilgili kurum naklen geçiş yapmak isteyen memurun unvanının denk olup olmadığına bakar. Adalet Bakanlığı’nın 10/07/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 6. bendinde de “Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için; a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak, c) Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak” gerektiği belirtilmektedir. Yani zabıt katibi olmak için belirtilen şartlara haiz olup 3 dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazmaya dayanan bir yetenek sınavını geçmek gerekmektedir. Adalet Bakanlığı dışında hiçbir kurumda da zabıt katibi kadrosu yoktur. Ayrıca genel olarak adliyelerin yoğunluğu bilindiği için adliyeler geçiş için tercih edilen kurumlardan değildir. Maddi getirileri dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlar tercih edilmektedir.
 2. Yine aynı yönetmeliğin 37. maddesinde Daha önce zabıt katipliği kadrosunda çalışmış olanların, zabıt katipliği kadrosuna açıktan yeniden atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 6 ncı bendindeki şartlar aranmadan, (yukarıda bahsettiğim şartlar) en az lise veya dengi okul mezunu olmaları yeterli kabul edilir.” denilmektedir. Yani zabıt katipliğinden istifa edenler açıktan atamadan faydalanarak mesleklerine geri dönebilirler. Burada da en son alımda komisyonların sözleşmeli katiplere tavrından yola çıkarak böyle bir durumun olmayacağını düşünüyorum. En son yapılan 2011 zabıt katipliği sınavında sözleşmeli katiplerin kadrolu zabıt katipliği sınavına başvuru hakları vardı ve haliyle sözleşmeli zabıt katibi olarak çalışan arkadaşlar kadroya geçebilmek için sınava başvuruda bulundular. Komisyonlar da tekrardan kadro açığı oluşmaması için sözleşmeli zabıt katiplerinin hiçbirini seçmediler. Seçilen olduysa tabiî ki bilemiyorum ama benim duyduklarım hep bahsettiğim şekildeydi. Burada şimdi hem kadroya geçmek isteyen sözleşmeli zabıt katibi arkadaşlarımız, hem de tekrardan kadro açığı oluşmasını istemeyen komisyonlar kendilerince haklı. Aslında Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt katiplerini kendi aralarında bir sınava tabi tutarak onları kadroya alıp onların boşalttığı sözleşmeli kadrolarına da yeni başvuracak katipleri alsaydı iki tarafın da kendince haklı olduğu bu durum ortaya çıkmazdı. Esas konuya dönecek olursak komisyonlar ve haliyle Adalet Bakanlığı kadro açığının oluşmasını istemez. Zaten kadro açığı olan bir kurumda istifa edip daha fazla kadro açığı oluşturan ve sonra görevine dönmek isteyen bir zabıt katibini tekrar kabul edeceklerini sanmıyorum.

Yazdığım yazı ve yorumlarda hep belirttiğim gibi ortada karamsar bir durum yok. Aksine ben 2011 2. zabıt katibi alımı üzerine gayet umutluyum. Şu an için 2011 katiplik sınavını bekleyen arkadaşların sabırla bekleyerek çalışmalarına devam etmekten başka yapacakları bir şey yok. Zümer suresinde dediği gibi “Yalnız sabredenlere, ecirleri (mükafatları) sonsuz olarak ödenecektir.”

 1. ayse güler dedi ki:

  Sağlık bakanlığı 2015 Yılı İstifa Sonrası Atama Kurası krize döndü
  28 MAYIS 2015 tarihinde sağlık bakanlığı tarafından çekilen 85 kişinin istifa sonrası atama kuraları üç aydan fazla bir süreye rağmen hala sonuçlanmadı
  Bu belirsizliğin bekleyen personel için büyük zulüm olduğu unutulmamalı
  Kadroların bir çoğu doğu ve yoksun bölgeler olmasına rağmen çaresizlikten tercih edildiler
  Kış başlamak üzere bu insanlar nerede nasıl ev bulacaklar ve taşınacaklar
  ÜÇ AYI geçmesine bakanlık alım süreci ile ilgili hiçbir İRTİBAT TELEFONU vermediği gibi herhangi bir DUYURU da yapmadı
  İstifa sonrası atamaların yılda 2 kez olması gerekirken sadece bir kere yapılmaktadır
  İstifa sonrası altı ay sonra başvurabileceğiniz bir kapı bulursan başvurma hakkınız var ama…! bu yıllar da sürebilir. Ne olur istifa etmeden iyi ama iyi düşünüp karar verdiğinizden emin olunuz
  hem atamalar kura ile yapıldığından örnek açılan hemşirelik kadrosu 25 olsun başvuranların sayısı 50 olsun şansınızı siz hesaplayın kaç yılda atanırsınız Allah bilir
  Kura açıklanır açıklanmaz pembe hayallerle hemen işini bırakanlar ya da zaten işsiz olanlar borçlarla gününü geçirenler bunların hepsi umarım yeter.!


Facebook RSS