2013 Yılı Zabıt Katipliği Sınav İlanı ve Alım Şartları Açıklandı !

Kategori : Sınavlar - Etiketler :, , , , , - Tarih : 29 Aralık 2012

Adalet Bakanlığı 700 Memur Alımı ve İstifa Sonrası Geri Dönüş DeğerlendirmesiUzun bir bekleyişin ardından sonunda 2013 yılı zabıt katipliği alım ilanı açıklandı.Sizler için sınava ilişkin bilgileri aşağıda tek tek izah etmeye çalıştık.Detaylı sorularınız için yardıma hazırız.Herkese başarılar dileriz.Umarız iyi olan kazanır!

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav – Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1)2013 yılı  Şubat ayı başvuru dönemi sonrası Adalet Bakanlığına Alınacak Zabıt Katibi Sayısı Nedir?

Cevap:Yapılacak olan sınav ile Adalet Bakanlığı 2013 yılı için 2.169 sözleşmeli zabıt katibi, 694 kadrolu zabıt kâtibi,  alacaktır.

2)2013 yılı Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavı Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Cevap:a) Türk vatandaşı olmak, b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) Kamu haklarından mahrum olmamak, g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3)2013 yılı Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavı Özel Şartlar Nelerdir?

Cevap:a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.

4)Sınav Başvuru Yeri ve Şekli Nedir?

Cevap:Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek–1/A ve Ek–1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.

Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 

Halen sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar yalnızca kadrolu zabıt kâtipliği sınavına (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2012 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir.

5)2013 Zabıt Katipliği Sınavı Başvuru Tarihleri Nedir?

Cevap:Başvurular 25 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp, 6 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Uygulama sınav tarihi ve saati Nedir?:

Cevap:23 Mart 2013 Cumartesi günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7) Zabıt Katipliği Sözlü sınav tarihi ve saati nedir?:

Cevap:30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

8 ) Zabıt Katipliği Sınavına Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

EK-1/A: Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonları için sınav izni verilen yerler

EK-1/B: Kadrolu zabıt katipliği için sınav izni verilen yerler

EK-2    : Başvuru Formu

 1. özz dedi ki:

  ADMİNN VE ARKADAŞLAR : mulakatlar yasadıgımız ılde mı olacak yoksa tercıh yaptıgımız ılde mı ?

 2. Mert dedi ki:

  Meraba arkadaşlar ben 3 dk 100 -120 arası kelime yazıyorum ve Özel şartlarda bilgisayar sertifikası yazıyor o da bende yok o olmadan başvuru yapamıyor muyum ?

  • Katipten.net dedi ki:

   Eğer a) bendinde yazan “Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)” şartını sağlamıyorsanız mutlaka sertifikanızın olması gerekiyor. Ancak halen çok geç sayılmaz 1 ay gibi bir sürede de alınabiliyor. Halk Eğitim Kursları, Okullar veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren özel kurslardan herhangi birinden alabilirsiniz bilgisayar sertifikasını.

 3. asmin dedi ki:

  ben kpssden 69,80 aldım girme hakkım varmı katipliğe

  • Faya dedi ki:

   Çok feci bi puanmış ya geçmiş olsun başvursan bile puan şartını sağlamadığın için red olur başvurun komisyonca üzgünüm arkadaşım 🙁

 4. alev dedi ki:

  mrb kpss puanım 65 sözleşmeli mübaşirliğe başvurabilir miyim? şartlarında en az 70 puan yazısını göremedim yardımcı olur musunuz?nereye nasıl başvurcağımıda bılmıyorum:((

  • Faya dedi ki:

   Alevcim 70 başvuru şartı olarak var bi de zaten olmasa bile kpss puan sıralamasına göre çağrıyolar sen sıralamaya bile giremezsin 65 ile 🙁

 5. esra dedi ki:

  ben dakikada 90kelime yazamıyorum lütfen yardımcı olun siz ne kadar zaman çalıştıktan sonra başarıya ulaştınız biraz bilgi verirmisiniz

  • Sinan dedi ki:

   :)) ÇOK ÇALIŞMAN GEREK ÇOKK BEN ZABİT KATİBİYİM.

   • Meteor dedi ki:

    Merhaba, katip olduğunuz için sormak istedim cevaplarsanız çok sevinirim (umarım sizi rahatsız etmiş olmam. 20 yaşındayım kpss den 82 puan aldım lise mezunuyum, bilgisayar sertifikam var ve on parmak yazmakta gayet iyiyim; peki 2014 yılında katiplik sınavına katıldığımda kazanma olasılığım nedir

 6. özz dedi ki:

  hem kadroluya hem sozleşmelıye basvuru yapabılıyormuyuz ?

  • kelebekkk dedi ki:

   Selamlar ÖZZ;
   Bu yıl bütün şehirlerde sınavlar tek gün kimi yerlerde kadrrolu kimi yerlerde sözleşmeli tek gün. Ayrı komisyonlara başvuru yapamazsın, yaptığın takdirde sınav geçersiz sayılıyor. Örneğin A şehrinde kadroluya B şehrinde ise sözleşmeliye girilmiyor diye biliyorum.

 7. güll dedi ki:

  anadolu ticaret meslek lisesi mezunuyum şu an adalet myo son sınıf öğrencisiyim önlisans kpss den 71 puan aldım lise mezunu olarak başvurmam mümkün mü acaba

  • kelebekkk dedi ki:

   Selam Güll;
   2012 Kpss’ ye önlisans olarak girmişsin ve henüz mezun olmamışsın dolayısıyla lise mezunu olarak başvurmasın. Hangi liseden mezun olman önemli değil kpss’ye girdiğin düzey önemlidir. Eğer marta kadar mezun olamazsan üzgünüm bu sınava girmen mümkün değil.

 8. metinsozer dedi ki:

  kadrolu başvuru yapılabiliyormu

 9. asd dedi ki:

  Özz, ikisinede başvurabilirsin,
  güll, evet mümkün. kpss den 70 aldıysan sorun yok
  metinsozer, evet başvurabiliyorsun elbette.

 10. merve dedi ki:

  mrb bn örgünden tarih açıktn da adalet 2.snıfım blgsyr sertfkm yok örgünde gördgm blgsyr dersleri geçerli mi

 11. zuhal dedi ki:

  hangi adliye ne kadar katip alacak bilgisi olan varmı yada bu sitede açıklanırmı

 12. güll dedi ki:

  önlisans kpss olması sorun degil yani çok teşekkürler

 13. asda dedi ki:

  Sorularınızın çoğu yukarıda açıklanmış site yöneticisi tarafından. Bir göz gezdirirseniz, aklınızdaki sorunların çoğu kalkacaktır.

  Merve,
  3)2013 yılı Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavı Özel Şartlar Nelerdir?
  Cevap:a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
  EK-1/A: Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonları için sınav izni verilen yerler

  zuhal, yukarıda kırmızı ile bu yazılar var. Onlara tıklayıp öğrenebilirsin.
  EK-1/A: Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonları için sınav izni verilen yerler

  EK-1/B: Kadrolu zabıt katipliği için sınav izni verilen yerler

 14. Özz dedi ki:

  teşekkür ediyorum arkadaslar cevaplarınız için..

 15. merve dedi ki:

  tşkrlerr…

 16. HÜLYA dedi ki:

  merhaba ben 2012 kpss sınavına önlisans olarak girdm son sınıf öğrencisiyim katiplik için başvuru yapacağım yapabilir miyim bunun için öğrenci belgesi kullanabilirmiyim yada mezun durumda olduğuma dair bir belge geçerli olur mu yada ne yapmam gerekir bu konu hakkında beni bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 17. HÜLYA dedi ki:

  mübaşirlik için bayanlar başvuru yapabilir mi

 18. betül dedi ki:

  hem katipliğe başvurup hem de mübaşirliğe başvuru yapabilir miyiz ?

 19. zuhal dedi ki:

  katiplik sınav tarihi ile ilgili değişiklik yapıldığı söyleniyor bilgisi olan varmı henüz bu sitede bu bilgeye rastlamadım

  • Katipten.net dedi ki:

   D U Y U R U

   T.C
   ADALET BAKANLIĞI
   Personel Genel Müdürlüğünden

   Kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına ilişkin duyurumuz 28/12/2012 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde ilân edilmişti.

   Yükseköğrenime Geçiş Sınavının(YGS) 24 Mart 2013 tarihinde yapılacağı ÖSYM tarafından ilân edildiğinden, mağduriyete yol açmaması açısından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği uygulama sınavı ile sözlü sınav tarihleri aşağıda tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. Sınav başvuruları ilân edildiği gibi 25 Şubat 2013 ile 06 Mart 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

   Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavı Daha Önce İlân Edilen Sınav Tarihi:
   23/03/2013 Cumartesi günü saat: 09:00
   Yeni Tarihi: 30/03/2013 Cumartesi günü saat: 09:00

   Zabıt Kâtipliği Sözlü Sınavı Daha Önce İlân Edilen Sınav Tarihi:
   30/03/2013 Cumartesi günü saat: 09:00
   Yeni Tarihi: 06/04/2013 Cumartesigünü saat: 09:00

   Link: http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2013/subat/ktp_alimi.htm

 20. mutlu dedi ki:

  SELAM BEN ŞUAN ADALET 2. SINIFTAYIM ÖNLİSANS OLARAK GİRDİM SINAVA DAHA MEZUN DEĞİLİM BENDE MÜLHAKATA GİREBİLECEKMİYİM ?

 21. argeş doğan dedi ki:

  merhaba gerekli belgeler kısmında üniversitede bilgisayar dersini gördüyseniz sertifika almanıza gerek yok deniliyor. Bilgi verebilir misiniz lütfen???

 22. AhmetCakır dedi ki:

  Merhabalar,
  Ben KPSS 2012ye onlisans girdim seramik mezunuyum merak ettiğim iki şey var. Birincisi puanım 73 bunun etkisi ne kadar?
  Ikincisi bilgisayar sertifikam var okuldan bilgisayar dersini gectigime dair belge almam mutlaka gerekli mi?

  • Katipten.net dedi ki:

   Merhaba, zabıt katipliği sınavında KPSS puanı biraz daha 2. planda değerlendiriliyor. Bilgisayar sertifikanız var ise zaten başkaca belge almanıza gerek yok.

   • AhmetCakır dedi ki:

    KPSS puanının nasıl değerlendirildiği konusunda biraz daha açıklayıcı olur musunuz?
    Mesela diyelim sınavda 140 yazdım KPSS puanım 73 komisyonun alım sayısı 8 bu bağlamda nasıl değerlendirilirim şansım ne derece olur ?

 23. davut dedi ki:

  Diplomanın aslını verince sınav bitiminde veriyorlar mı uada fotokopisi falan olur mu

  • Katipten.net dedi ki:

   Merhaba, aslını yalnızca yazılı sınavı ve mülhakatı geçenlerden alıyorlar. Başvuru aşamasında aslını yalnızca görüp, fotokopisine “Aslının aynıdır.” ibaresini kendileri işleyip teslim alıyorlar.

 24. peri dedi ki:

  HEM KADROLU HEM DE SÖZLEŞMELİ SINAVA AYRI AYRI KOMİSYONLARDA GİREBİLİYOR MUYUZ GEÇEN SENE BİR ARKADAŞIM HEM KADROLU HEM SÖZLEŞMELİ SINAVA GİRMİŞTİ BU SENE DE GİREBİLİYOR MUYUZ ???

 25. leyla dedi ki:

  ben sınava ilişkin bır takım şartları anlamadım. İşletme lisans diplomam var. okuldad bilgisayar dersi gördümm. başvurabiliyor muyum yoksa adaletle ilgili bir bölüm mü okumam gerekiyordu.

 26. zafer dedi ki:

  Merhabalar. Başvuru için istenilen belgelerdeki “öğrenim belgesi” diploma oluyor değil mi? Yoksa şuan için okuduğumuz üniversiteye ait öğrenim belgesi değil ? Ve fotokopisi yetiyor mu, komisyon onaylıdır diye mühür basıcak mı?

 27. yalcin dedi ki:

  Önlisans Sağlık kurumları işl. mezunuyum bilgisayar dersini geçtim. Sertifika almama gererk var mı ?

 28. hanife dedi ki:

  merhaba arkadaşlar..
  Temin ettiğim evrakları tercih edeceğim adliye binasına mı teslim edeceğim nasıl oluyor :S
  şimdiden teşekkür ederim

 29. ferhat dedi ki:

  arkadaşlar başvuru belgesinde q ya da f ile gireceğimize dair bir şey yazmıyor bu nasıl oluyor başka bir yerden farklı bir başvuru formu buldum bunda da var ilanın altındaki başvuru formuna bakıyorum onda yok bu nasıl oluyor yardım edin lütgen

  • Katipten.net dedi ki:

   Merhaba Ferhat, bakanlığın yayınladığı formda yazmıyor olsa da bazen komisyonlar kendilerine kolaylık sağlamak maksadıyla daha detaylı başvuru formları düzenliyorlar. Bu gibi durumlarda eğer komisyonun kendi hazırladığı bir form varsa onu kullanmanız daha sağlıklı olur. Tabi her iki form çeşidi ile de başvuru yapabilirsiniz.

  • esra dedi ki:

   başvuru formuna bize yazdırdılar f mi q mu sordular q ya da f ise kendn forma yazıyosun

 30. zehra dedi ki:

  ben üniversite 4. sınıftayım lise mezunu olak mı başvuracağım ve istenen bilgisayar dersi aldığıma dair belgeyi liseden mi alacağım yoksa üniversiteden mi ?

  • zehra dedi ki:

   ve kpss ye lisans olarak girdim geçen yıl 72 aldım mülakata girebilir miyim ?? şimdiden teşekkürler …

 31. burak oflu dedi ki:

  Sozlesmeli pozisyon icinde kpss den 70 sarti araniyor mu yoksa sadece kadrolu pozisyon icin mi araniyor.. ben hic kpss ye girmedim fakat bilgisayar sertifikam var 4 yillik iletisim mezunuyum.. basvuru yapamazmiyim?

  • Katipten.net dedi ki:

   Merhaba Burak Oflu, her iki sınav içinde KPSS puan şartı aranıyor. Başvuru her halükarda yapabilirsiniz ama şartları taşımadığınızdan red kararı verilir.

 32. ali dedi ki:

  kpss ye önlisans olarak girdim su an 2.sınıfım 70 üstü aldım basvuru yapabilirmiyim

 33. €bru =) dedi ki:

  Mrblar.Ben önlisans mezunuyum (belirtilen bölümlerin dışında bir bölüm). Özel koşullarda belirtilen şartlara göre sözleşmeli başvuruda bulunabiliyormuyum. yardımcı olursanız sevinirim =) şimdiden Teşekkürler. Başvuru yapabiliyorsam şansımı denemek istiyorum

 34. €bru =) dedi ki:

  II) Özel Şartlar:
  b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

  Sanırım bu şart a göre başvuruda bulunabiliyorum değilmi ? yardımcı olabilirseniz ona göre şansımı deneyebilirim =)

  • Faya dedi ki:

   Ebru başvuru yap bence nasıl olsa olumsuz sonuç olsa bile bildiriyorlar sıkıntı çıkmaz yap sen başvurunu 😉

 35. €bru =) dedi ki:

  Manavgat adliyesi 25 alım yapıcakmış oldukca yüksek bi rakam gibi geldi o yüzden değerlendirmek isdedim şans bu belki nasip olur =) bnde başvurmayı düşünüyorum Faya tşkler =)

 36. aslı dedi ki:

  istenen bilgisayar dersi aldığıma dair belgeyi liseden mi alacağım?

  • Katipten.net dedi ki:

   Merhaba aslı, eğer aşağıda yazılı paragraf size uyuyorsa zaten ayrıca bir belge almanıza gerek yok. Öğrenim belgeniz yeterli olacaktır.

   “a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)”

 37. ysmn dedi ki:

  istenen belgeleri daha sonradan geri alabiliyor muyuz ?

  • Katipten.net dedi ki:

   Merhaba ysmn, başvuru esnasında öğrenim belgesi ve bilgisayar sertifikasının aslı ile birlikte fotokopisini götürüyorsunuz. Aslını size o an geri iade edip fotopileri “Aslı gibidir” onayı yaparak teslim alıyorlar.

 38. Nilay dedi ki:

  Merhabalar cevaplarsanız çok sevinirim.
  Ben katipliğe başvurucağım fakt kpss sonuçları açıklandığında pek ümidim yoktu o yüzden kpss sınav giriş belgesinin çıktısını almadım, fakat başvurular da çıktısı şart ösym nin sitesine girdim eski sınavlara baktım kaldırılmış yok çıkmıyor ben 70 i geçtiği nasıl ispat edeceğim. Hangi poziyona başvuru yapacağım ve kaçıncı sırada olduğumu görmek için bir sayfa vardı bu sene çıkarıldı orda yazıyor 70 i geçtiğim fakat bu geçerli bir belge değildir diye de üzerinde yazıyor. Ben şimdi ne yapacağım lütfen bir yardım edin…… 🙁 🙁

 39. serdar dedi ki:

  acil yardımcı olursan sevinirim admin ben düz lise mezunuyum ve bilgisayar sertifikam yok halk eğitimden bilgisayar öğrenimi görüyor diye bir belge alırsam başvuru yapabilirmiyim acil lütfen

  • Faya dedi ki:

   Bilgisayar öğrenimi görüyor şeklinde diye bir belge olmaz bence sertifikan olması lazım yani tamamlamış olman lazım ama istersen yinede bi şansını dene sonuçta başvuru yapma hakkını engelleyemezler ama red gelebilir başvurun belki.

  • esra dedi ki:

   bnde düz lise mezunuyum lise de bilgisayar dersi almıştım onun okuldan çıktısını aldım kabul ediyorlar

 40. zehra dedi ki:

  Eğer üniversite son sınıftaysanız ve kpss ye lisans olarak girdiyseniz sınava girilmiyormuş arkadaşlar bugün başvuru sırasında öğrendim yani başvuru yapamadım malesef bilginize …

 41. ferhat dedi ki:

  başvuru formunda adli sicil kaydının olup olmadığı diyor buraya ne yazıcağız arkadaşlar ve herhangi bir belge gerekiyormu bunun için lütfen cevap

 42. snl_ dedi ki:

  üniversite 4. sınıf öğrencisiyim.öğrenim belgesi olarak öğrenci belgesini mi götüreceğim yoksa lise diplomasını mı ? ayrıca üniversitede bilgisayar dersi gördük ve geçtim.transkript yeterli olur diye düşünüyorum ama yine de bilgilendirirseniz sevinirim.şimdiden teşekkürler.

 43. dml dedi ki:

  SML BİŞEY ÖĞRENMEK İSTİYORUM BEN MALİYE SON SINIF(4) ÖĞRENCİSİYİM ÖNLİSANS KPSS 73 KÜSÜR KATİPLİK SINAVINA GİREBİL MİYİM SON BAŞVURU NE ZAMAN BİDE KLAVYEM ÇOK ZAYIF TAHMİNEN 90 KELİE KAÇ GÜNDE YAZILIR?????

  • Faya dedi ki:

   Arkadaşım 70 ve üstü yetiyor da 90 kelimeyi kaç günde yazabileceğin senin kabiliyetine kalmış bir şey sonuçta ama çoğu kimse aylarca çalışıyor bu sınava

 44. aliye dedi ki:

  üzerime işyeri kaydı var bu katiplik için başvurmama engel olur mu acilcevap bekliyorum lütfen

 45. kamer dedi ki:

  hem kadrolu hemde sözleşöeli katipliğe başvura bilirmiyiz ne olur bir a önce cevaplaym

  • Murat dedi ki:

   6)Hem Kadrolu Hem Sözleşmeli Zabıt Katipliği Sınavına Başvurulabilir Mi?
   Cevap:Evet başvurulabilir.Bazı adalet komisyonları tarafından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağından, adaylar aynı adalet komisyonu tarafından yapılacak hem kadrolu hem de sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.Kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavları birbirinden bağımsız iki ayrı sınav olup, bu sınavların her aşaması ayrı ayrı yapılacaktır.

   http://katipten.net/2012-zabit-katipligi-sinavi-sikca-sorulan-sorular-html.html

 46. özge dedi ki:

  Bu sene ayın 23 ‘de yapılacak olan sözleşmeli zabit katipliği sınav bursada yapılacak mı bilgi almak istiyorumİnternetten baktığım zaman kadrolu olarak gözüküyo sınav yerleri.bilgisi olan

 47. tayfun dedi ki:

  merhaba,
  a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
  Bu şartı taşımıyorum fakat diğer maddede örgün eğitim süresinde yani ortaokulda bilgisayar dersi görmüştüm okuldan buna dair yazı alsam sizde olur mu?
  2. sorum acaba bu sene başka alım olur mu zabıt katipliğine yada en yakın ne zaman olur?

  • Z.Katibi dedi ki:

   Ortaokulda ki bilgisayar dersi olmaz tayfun kardeşim zaten herkes görüyo ortaokulda bilgisayar dersini 2. kez yıl sonunda muhtemelen olur genelde yılda 2 kez alım yapıyorlar. Adalet bakanlığı çok zabıt katibi yaşlandırıyor çok yıpratıyor merak etme zabıt katibi her zaman lazım bu bakanlığa 🙂

 48. Eray Karaoğlu dedi ki:

  Merhaba, Kpss ye lise.mezunu olarak girdim şu an üniversite son sınıf öğrencisiyim. Diplomam okulda olduğundan öğrenci belgesiyle başvurmam mümkün müdür ?

 49. hakan dedi ki:

  kpss şartı kaç ben 65 aldım başvurabilir miyim?

  • Katipten.net dedi ki:

   Merhaba hakan, “Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav – Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.” şeklinde belirtilmiş.

 50. esra dedi ki:

  klavyem çok zayıf ve sınava girmeyi çok istiyorum internette verilen metinleri sürekli çalışarak mı yoksa on parmak çalışarak mı hızımı arttırabilirim hangisi daha verimli olur tavsiyeleri bekliyorum lütfen…

  • Z.Katibi dedi ki:

   Her ikisini aynı anda yaparak daha verimli olacağına inanıyorum 🙂 Yani metinlere çalışırken o metinler üzerinden on parmak çalış hem metinlere aşina olursun hem yazım tekniğini geliştirirsin.

 51. belgin dedi ki:

  ben başvuruyu bugün yaptm yani son gün saat 9 da,evrakları ups ile gtmesi için postaneye yolladılar,evraklar kartala gdecekmiş,evraklarım ulaşır mı bugün içinde yoksa bu benim için sorun teşkil edr mi?yani dolyısıyla ben başvru yapmış oluyor muyum?yarın sabah ulaşırsa sorun olur mu evraklar

  • Faya dedi ki:

   Önemli olan senin başvuru tarihin arkadaşım gerisi senin sorumluluğunda değil.

   • belgin dedi ki:

    peki birşey daha soracağım, formda diyor ki çalıştığı yerin adı ve görevin birde sicil numarası, ben sicil numasına bir şey yazmadım,bir de nereyi istediğime dair bir soru yoktu,sadece atanmak istediği görev yazıyordu ben de z. katipliği yazdım.Yani bir problem olur mu?

 52. Sevgi dedi ki:

  Merhaba
  ben 2012 lisans kpss puanim düşük oldugu icin 2013 temmuzda olacak olan egitimden genel kpss sinavina girsem katiplikte kullanabiliyormuyum puani. Bu duruma göre hazirlanmaya başlamam gerekecek. Bu konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar varmi acaba?

 53. Sinan. (Zabit katibi) dedi ki:

  HERŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN İSTERİM AMA İLK ÖNCELİKLE ŞUNU SİZE BİLDİRMEK İSTİYORUM; YAPACAĞINIZ İŞİ GİRMEK İSTEDİĞİNİZ İŞİ İYİ ARAŞTIRIN SONRA KARAR VERİN. BENDEN TAVSİYE SİZE.

  • Kelebekkkkkk dedi ki:

   Ben araştırdım iyice soruşturdum ve kararım verdim z. katibi olmak istiyorum iş zor çünkü bir sürü amir müdür üst var yani o yüzden hepsinin tafrası farklı olur belki ama en azından sigortalı zamanı gelince maaşını alıyorsun yeter ki olsun 🙂 Özel sektörden bir kademe iyi sayılır ama sonuçta devlet.

 54. seren dedi ki:

  Sinavda yapilmis torpili sikayet nereye edebilirim. Yeter artik hakkimiz yenmesin.

 55. EreN dedi ki:

  Listeler ne zaman açıklanır ?

 56. kertenkelebekuzu dedi ki:

  izmirden basvuran varmi gencler.birde sinava cagiralan kisilerin listesi ne zaman belli olur? izmirde ki sinav bayraklidami olurt acaba?

 57. tuğba dedi ki:

  mubaşirlik alımında ne kabul nede ret yazıyor sebebi nedir

 58. ömer dedi ki:

  slm birşey sorabilir miyim 70 i geçen herkes kesin çağırıliyor mu yoksa puan sıralamasına göre mi çağırıliyo

 59. sınavda metni kağıt olarak mı yoksa bigisayara yazılmış olarak mı verecekler kesin bilgisi olan yazarsa sevinirim dedi ki:

  Sınavda metni kağıt olarakmı veriyorlar yoksa bigisayarda mı yazılı

  • Z.Katibi dedi ki:

   Başvurduğunuz komisyona sorun çünkü komisyonlara göre farklılık gösteriyor. Geneli kağıt şeklinde veriyor bazende bilgisayar ekranında bir köşede veriliyor.

   • sınavda metni kağıt olarak mı yoksa bigisayara yazılmış olarak mı verecekler kesin bilgisi olan yazarsa sevinirim dedi ki:

    Teşekkürler ben k.maraştayım malatya ya müracat ettim yani nasıl öğrenebilirim ki

 60. Nevin dedi ki:

  Ben bide şunu sormak istiyorum ya ben şuan f klavye ile ancak 90 yazıyorum daha fazla yazamıyorum ne yapabilirim sınavda bu daha da düşecektir teşekkürler size

  • Z.Katibi dedi ki:

   Metinler üzerinden pratik yapmaya devam et umarım sınava kadar istediğin performansı yakalayabilirsin. Bunun dışında gizli bi formül yok gibi 🙂

 61. Nevin dedi ki:

  Çok teşekkürler bişi daha sorcamm ya normal bir insan kapasitesine göre en yüksek kelime kaç yazılıyor yani 180 yazan varmış ama ben inanmıyorum yani 120 140 bile fazla yaa yoksa benmi başaramıyorum 🙁

 62. Nevin dedi ki:

  Neee inanmıyorum! Tamam sormadım piskolojim bozuldu sınava az kala bu bilgi çook kötü neyse cok teşekkürler

  • Z.Katibi dedi ki:

   Ya ama aynı sınavda 92 yazanda kazanmıştı bende kazanmıştım bide işin o yanı var siz psikolojonizi bozmayın lütfen çalışmaya devam 😉

 63. Nevin dedi ki:

  Hmm iyi bari ya bide vuruş hesabı yapılmadan ne anlama geliyor. Noktalama çok önemlimi bide 100 yazdım mesela ama 5 yanlış var yinede kabul olurmu? Çok soru sordum ama :)))

  • Z.Katibi dedi ki:

   Çok sormanız kadar normal bir şey yok bizde geçtik bu aşamalardan çok sormadan çok öğrenilmiyor 🙂 Genelde komisyonlar noktalama işaretlerine önem vermiyorlar ama bazı komisyonlarında noktalamayı zorunlu kıldığını da duydum. Yalnız benim girdiğimde noktalama zorunlu değildi ancak benim el alışkanlığımdan dolayı noktalama işaretlerini kullanmıştım şaşırmamak için. 100 de 5 yanlış kabul olur. Tam hatırlamıyorum ama bi yüzde oranı vardı o oranda hata kabul oluyordu. Yani çok aşırı hata yapmadıkça sorun olmaz normal yaz sen. Vuruş hesabı yapılmadan ne demek onu bilmiyorum ama şu şekilde hesaplanıyor. “Nevin sen bu işi başaracaksın!” bak burda 5 kelime var hepsini de doğru yazmışım 🙂

 64. Nevin dedi ki:

  :))) teşekkür ederim… Valla herkes bana o kadar güveniyor ki kesin kazanır gözü ile bakıyolar bi sizden duymamıştım onu da duydum yaa :)))) siz kaç yıl oldu ona göre saptama yapayım ben .. Sank bizim zamanımızda deyince çook eskiyse prosedürler değişmiştir yanie :)))

  • Z.Katibi dedi ki:

   Pes etmediğiniz sürece, kendinize olan inancınızı yitirmediğiniz sürece kazanırsınız inşallah 😉 Benim görev sürem 3,5 yıl oldu çokta eski sayılmaz yani.

 65. Nevin dedi ki:

  Hmm peki bayandan mübaşir olurmu ona da mür etsem

  • Z.Katibi dedi ki:

   Vallahi samimi olmak gerekirse bayanlar adliyede tabiatları gereği pek sevilmez. Bayan daha bi ev çekip çevirme işlerine bakmalı bence adliyede yeri yok. Çünkü bunun doğum izni var, süt izni var, çocuk hastalanır raporu var ohoo ama erkeğin zavallığının hiç bi şeyi yok boyuna çalış çalış çalış. Otopsi olur aman o bayan korkar yapamaz erkek hop sen git. Vallahi her işte erkeğe yükleniyorlar. Gerçi sorunun biraz dışına çıktım ama dolmuşum yahu dertle 🙂 bayandan mübaşir pek sık rastlamadım ama varmış yalnız müracaat süreleri geçti sanıyorum.

   • yade dedi ki:

    siz sevmeyiniz.çok da lazım değil.burdan bütün bayan katipleri zan altında bırakmayın.sanki işten kaçmaya çalışıyorlarmış gibi.bahsettiğiniz şeyler zaten sizin yapmanız gereken şeyler.zaten kendiniz demişsiniz “doğum izni var süt izni var” heralde olacak.insan dünyaya getiriyor.kadınların işi bir tek adliyede değil.sizin işiniz bitince kafanız rahat.kadın eve gelir çocuk var ,yemek ev işi.bir dünya şey.he bir de bir kızla muhabbeti koyulaştırabilmek için başka bir konu seçiniz

    • Z.Katibi dedi ki:

     Tabiatları gereği dedim yani elinizde olmayan nedenlerden dolayı ben sizleri suçlamadım. Anlamadan konuşmazsanız daha anlaşılır oluruz. Bir kızla muhabbet koyulaştırma tabirinizde çok uygunsuz. Ben arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyorum ve cinsiyetini değerlendirmedim insan olması kafi benim yardım etme isteğim için. Tekrar söylüyorum anlamadan konuşmazsanız daha anlaşılır oluruz.

 66. Nevin dedi ki:

  Aaa hiçte öyle değil bi kere asıl kadına yükleniliyoor her işe kadın koşturuyo f hem sevmezlerse sevmesinler bende öyle herkesi sevmem zaten… Evet başvuru süresi bitmiş zaten gönlüm de yoktu :))

 67. Nevin dedi ki:

  Hem senin gibi düşünen erkek yokki herkes memur kız istiyor e baktım evlenemiyorum bari memur olayım da birazda öyle şansımı deneyim dediim :))))

  • Z.Katibi dedi ki:

   Hı senin olayın farklı 🙂 Aşk bitti, şimdilerde mantık! 🙂 Umarım dilediğin gibi olur her şey, eviniz görücü ile dolar taşar 🙂

 68. Nevin dedi ki:

  :)) hayır tabi ki ya takıldımm sadece ama insanlar hep öyle düşünüyorlar. Neyse bilgilerin için çok teşekkürler hoşcakalın.. Kazanırsam haftaya yazarım mutlaka :))

 69. Nevin dedi ki:

  Meraba yine ben :)) umarım sorumu okursun.. Sınav da kağıdı bi kere okumak gibi şansımız oluyormu merakettim de

  • Z.Katibi dedi ki:

   Merabaaaa bir nevin gördüm sanki 🙂 Sınav kağıdını okumak gibi uzun bir süre şansın olmuyor ki zaten sınav odasına alındığında etrafı izleyip nerdeyim ben oluyor bi insan o arada derede ben okurum diyorsan tabi o da senin marifetin.

 70. Nevin dedi ki:

  Hmm anladım kısada olsa vakit var yani teşekkürler bir klavye hakettin artık :))

 71. seren dedi ki:

  arkadaşlar, canım çok sıkkın. daha sınav olmadı ama maalesef birisi sınava girmeden kadrolu oldu. nereye şikayet edeceğimide bilmiyorum artık.

 72. tuba dedi ki:

  yazıklar olsun. torpille girenler haram yesin zehir zıkkım olsun.

 73. arzu münük dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar, bişey merak ettim. Ben klavye sınavında 183 yazmama rağmen, mülakatta elendim. Açıkçası girerkende fazlasıyla gördüm torpilli olanların kolaylıkla nasıl alındığını. Neyse, soracağım şey şu; zabıt katipliğine başvururken bazı belgeler teslim etmiştik, onları nasıl geri alabiliriz. Yardımcı olurmusunuz. Ben ve kızarkadaşlarım çok sorduk araştırmaya çalıştık ama bilen bir Allah’ın kulu çıkmadı. Birçok kişi 2 ya da 3 kez girmişler, bunlar bidahaki başvuru için belgelerinin asıllarını nasıl ayarlayabilirlerki. yani ben ikinci kez başvurduğumda, elimde bazı belgeler eksik olacak, hani ilkinde oraya zaten teslim etmiştim, tekrar dosyamdan falan mı çıkaracaklar, nasıl olacak bilgi verir misiniz lütfen.

 74. aslı dedi ki:

  merhaba ben 11.03.1978 doğumluyum gelecek sene girme şansım varmı yani 35 doldurmuş olacağım o yüzden. bir de şartlarda 2012 kpss ye göre 35 doldurmamak diyor lütfen yardımcı olun lütfennn çalışmamı buna göre yapacağım.

 75. Zuhal dedi ki:

  (Mart ayında yapılan katiplik sınavına katıldım kazanamadım.) Elimde bir Ocak 2012 tarihli bilgisayar sertifikası mevcut olası bir sınavda bu sertifikayı kullanabilir miyim? Yoksa ön bir hazırlık olarak sertifika almalı mıyım? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 76. felsefe dedi ki:

  Öncelikle herkese merhaba, ben felsefe bölümü mezunuyum.Bilgisayar serfitikam da mevcut ve zabıt katibi olmak istiyorum fakat takıldığım nokta Lisans mezunu olmam buna engel midir? Lisans bölümlerinden de bilgisayar bölümü mü okumuş olmam gerekiyordu ? Yoksa lisans kpss sınavına girip 70 ve üzeri bir puan alsam yeterli midir? Cevaplarsanız sevinirim,teşekkürler…

 77. rıdvan dedi ki:

  mrb arkadaslar ben rıdvan alah rızası ıcın yardımcı olun ceza evıne gırp cıkmısa o katıp ola bılırmı ne yardımcı olun

 78. ösge. dedi ki:

  ben üniversite mezunuyum bu sene mezun oldum .lise mezunu olarak başvurabilir miyim?geçen sene kpss ye lise mezunu olarak girmiştim çünkü.

 79. Şule dedi ki:

  Merhaba adalet son sinif ogrenciyim kpss den 76 aldim fakat bilgisayar sertifikasi almalimiyim yoksa okuldan bilgisayar egitimi gordu yazisi almam yeterli mi? Son olarak adaletten mezunlarina alimlarda oncelik saglaniyor ben bu avantajdan faydalanabilecekmiyim malum martta alimlar var ama benim okul haziranda bitiyor yardiminiz icin simdiden teşekkür ederim

 80. Şule dedi ki:

  Merhaba adalet onlisans son sinif ogrenciyim kpss den 76 aldim fakat bilgisayar sertifikasi almalimiyim yoksa okuldan bilgisayar egitimi gordu yazisi almam yeterli mi? Son olarak adaletten onlisans mezunlarina alimlarda oncelik saglaniyor ben bu avantajdan faydalanabilecekmiyim malum martta alimlar var ama benim okul haziranda bitiyor yardiminiz icin simdiden teşekkür ederim

 81. samet dedi ki:

  Merhaba Nolur bilen cevap versin KPSS ye önlisan olarak girdim 72 aldım ama şuan 2. sınıftayım alttan dersim yok hiç bir şekilde de kasmadan mezun olabilecek seviyedeyim. lise de meslek lisesi bilgisayar bölümü okudum 2015 katiplik sınavlarına girebilir miyim ? ne olur bilen varsa yazsın


Facebook RSS