2012 Zabıt Katipliği Sınavı ve Diğer Personel Alımı Açıklandı !

Kategori : Sınavlar - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 31 Aralık 2011

Uzun bir bekleyişin ardından sonunda 2012 yılı zabıt katipliği alım ilanı açıklandı.Sizler için sınava ilişkin bilgileri aşağıda tek tek izah etmeye çalıştık.Detaylı sorularınız için yardıma hazırız.Herkese başarılar dileriz.Umarız iyi olan kazanır!

1)2012 yılı Ocak- Şubat başvuru dönemi sonrası Adalet Bakanlığına Alınacak Personel Sayısı Nedir?

Cevap:Yapılacak olan sınav ile Adalet Bakanlığı 2012 yılı için 3.380 sözleşmeli zabıt katibi, 665 kadrolu zabıt kâtibi, 200 teknisyen, 130 destek personeli (şoför), 606 mübaşir ve 121 destek personeli (kaloriferci) alacaktır.

2)2012 yılı Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavı Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Cevap:a) Türk vatandaşı olmak, b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 03/02/2012 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2010) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) Kamu haklarından mahrum olmamak, g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3)2012 yılı Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavı Özel Şartlar Nelerdir?

Cevap:a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.

4)Sınav Başvuru Yeri ve Şekli Nedir?

Cevap:Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek–1/A ve Ek–1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.

Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Bazı adalet komisyonları tarafından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağından, adaylar aynı adalet komisyonu tarafından yapılacak hem kadrolu hem de sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.

Sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar yalnızca kadrolu zabıt kâtipliği sınavına (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2010 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir.

 

5)2012 Zabıt Katipliği Sınavı Başvuru Tarihleri Nedir?

Cevap:Başvurular 23 Ocak 2012 Pazartesi günü başlayıp, 3 Şubat 2012 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Uygulama sınav tarihi ve saati Nedir?:

Cevap:Kadrolu zabıt katipliği için 18 Şubat 2012 Cumartesi günü saat 09:00’da, sözleşmeli zabıt katipliği için 19 Şubat 2012 Pazar günü saat 09:00’da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7) Zabıt Katipliği Sözlü sınav tarihi ve saati nedir?:

Cevap:Kadrolu zabıt katipliği için 25 Şubat 2012 Cumartesi günü saat 09:00’da, sözleşmeli zabıt katipliği için26 Şubat 2012 Pazar günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

 

8 ) Zabıt Katipliği Sınavına Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2010 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

Detaylar İçin:

*Kadrolu Zabıt Kâtipliği ve Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği  (657 sk 4/B) Sınav İlanı İçin Tıklayınız.

 

*Sözleşmeli Teknisyen, Mübaşir, Destek Personeli (Şoför ve Kaloriferci) (657 sk 4/B)  Sınav İlanı İçin Tıklayınız.

 

 1. musa dedi ki:

  adliye katipligi ve infaz koruma memurluğuna ikisine aynı anda başvuru yapabiliyormuyuz acaba

  • Z.Katibi dedi ki:

   Farklı pozisyonlar olduğu için her ikisine de başvuruda bulunabilirsiniz.

   • asiye dedi ki:

    ya arkadaşlar biri lütfen söylesin herkes aynı anda farklı şeyler söylüyor. hem infaz koruma memuru hem zabıt katipliğine aynı anda başvuru yapabiliyoruz yani bu doğru mu gerçekten…(

 2. elif dedi ki:

  Uygulama sınavında noktalama işaretleri ve büyük küçük harf dikkate alınacak mı ?
  Daktilografya metinlerinden mi çıkacak. Ekrandan mı kağıttan mı bakarak yazdırılacak.
  Lütfen sorularımı ayrı ayrı yanıtlarmısınız. Teşekkürler.

  • Katipten.net dedi ki:

   Daktilografi metinlerinden çıkacağı doğrudur. Büyük küçük harf, noktalama işaretleri ve metnin veriliş şekli ne yazık ki hala adliyeden adliyeye farklılık gösteriyor.Standart bir uygulamaya kavuşamadıkları için en iyisi sınava girmek istediğiniz komisyondan bu bilgiyi edininiz.

 3. bb dedi ki:

  Çok güzel sabırsızlıkla bekliyorum

 4. Elif dedi ki:

  Umarım bu sefer yalnızca hak edenler alır herkese hayırlı olsun inşallah yüzümüz güler ya

 5. İlimİrfan dedi ki:

  Bende Mübaşirliğe başvuracağım farklı pozisyonlarda şansımı denemek istemiyorum belki göze filan batarım ne olur ne olmaz :S

 6. Beyaz Sayfa dedi ki:

  Şükür beklenen haber geldi ya çok sevindim ama çok çalışmak lazım çooook…

 7. lütfi dedi ki:

  arkadaşlar benim aşçılık belgem ve bilgisayar teknisyeni ve kalorifer ateşçiliğine uyuyor ben hepsinede başvuru yapa biliyormuyum nasıl olcakk bilg iverin lütfen

 8. lütfi dedi ki:

  70 puanım var aşçılık gelirmi sizce

 9. Aydan dedi ki:

  Peki Baraj yine 70 mi? Puan a hiç değinilmemiş te …..

  • Katipten.net dedi ki:

   Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

 10. mehmetq dedi ki:

  70 puan şartmı lütfen cevap yazarmısınız bilen yazsın

 11. deniz dedi ki:

  geçen sene katiplik sınavına katıldığımda lise mezunuydum.Bu sene AÖF 2. sınıftayım. Başvuru konusunda sorun olmaz değil mi?

 12. duygu dedi ki:

  hem mübaşirlik hem sözleşmeli katip olarak başvuru yapabilirmiyiz

  • Katipten.net dedi ki:

   Evet yapabilirsiniz. Bu durumda yapılmaması gereken tek şey bir pozisyon için birden fazla komisyona müracaat etmek.

   Örneğin: Mübaşirlik için hem Ankara’ya hem İstanbul’a müracaat ettiğiniz taktirde her iki başvurunuzda geçersiz sayılacaktır.

 13. mehmetq dedi ki:

  yazılan şartlarda neden 70 puan şartı aranmıyor.

  • Katipten.net dedi ki:

   Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Detaylarda var bu bilgi.

 14. ibrahim dedi ki:

  Ben bu başvuru formun da Q klavye ya da F klavye seçeneği göremedim. Acaba nasıl olacak? Yoksa sadece F klavye kullananlar mı alınacak?

 15. ceylann dedi ki:

  arkadaşlar zabit katipliği için ben hem kadrolu ya hem de sözleşmeli olan bi yere başvurmayı düşünüyorum ilk kez giricem böle başvurabilir miyim?????

 16. katibim dedi ki:

  yukarıdaki belirtilmiş dikkatli okursanız Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) denilmiş

 17. katibim dedi ki:

  evet hem kadrolu hemde sözleşmeli sınavına girebilirsiniz..başvuru sırasında bunu belirtiniz iki adet form dolduracaksınız

  • ceylann dedi ki:

   yani zaten iki ayrı form olması gerekcek de ben örneğin bi ilde kadrolu var oraya başvuru yapıcam bi de aynı ilin ilçesine sözleşmeli olarak da başvuruda buluncam sıkıntı olmaz demi

 18. gözde dedi ki:

  2010 da lise mezunu olarak gırmıstım su an üniversite mezunuyum bi sorun olur mu ne yapmam gerekıyor?

 19. gözde dedi ki:

  bır de samsundan basvuracağım sınava dıyarbakırda gıreceğim ama samsun sadece sözleşmeli alıyor.. ozaman sadece sözleşmeliye mi basvurabilirim ya da diyarbakıra mı gitmem gerekior bunun için lütfen bilgilendirin?

  • Katipten.net dedi ki:

   Örneğin siz A şehrindesiniz ve B şehrindeki sınava girmek istiyorsunuz. A şehrindeki komisyona B şehrindeki sınava başvurmak üzere belgelerinizi teslim edebilir(dilekçelerinizde sınava B şehrinde girmek istediğiniz belirterek.) ve sınav günüde B şehrinde olmanız şartıyla sınavınız geçerli sayılır. B şehrindeki sınava müracaat etmek için ille B şehrine gitmeniz gerekmez.Bu kolaylık zaten sağlanmış posta kanalı ile A şehri evraklarınızı iletiyor.

 20. GG dedi ki:

  Acaba yine %50 kpss puanı %50 mülakat puanı baz alınarak mı işe alım gerçekleştirilecek? Yoksa yazdığımız yazınında puana bir etkisi olacak mı?

 21. sevda dedi ki:

  ben önlisans takı tasarımı mezunuyum…76puan aldım katiplik sınavına girebilir miyim?acil cvp lutfen

  • Katipten.net dedi ki:

   Bilgisayar sertifikası sahibi iseniz ve diğer şartları da sağlıyorsanız sınava katılabilirsiniz.

   • tahsin tunç dedi ki:

    ben bilgisayar programcılığı mezunuyum şartlarda kpss puan şartı istenmemiş sanırım ilk defa başvuru yapıcam 2010 kpss sınavından 59.9 aldım başvuru yapabilirmiyim cevap verirseniz sevinirim…

    • maralllo dedi ki:

     BENİMDE SİZİN GİBİ SIKINTI DUYDUGUM Bİ KONU BENİMDE ÖNLİSANS 2010 PUANIM 58 BAŞVURU YAPABİLİYOMUYUZ ACABA SÖZLEŞMELİ İÇİN

 22. kazım dedi ki:

  hem sözleşmeli hemde kadrolu zabıt katipliği için başvuru yapabiliyomuyuz?

 23. yağmur dedi ki:

  İYİ AKŞAMLAR BİR SORUM OLUCAKTI MESELA İSTANBUL ADLİYESİNE SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİNE BAŞVURU YAPYIK DİYELİ PEKİ BAKIRKÖY ADLİYESİNE SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ KATİPLİĞİNE BAŞVURU YAPABİLİYOR MUYUZ VEYA BAKIRKÖY DEĞİL DE BAŞKA BİR İLDE MI BAŞVURU YAPABİLİRİZ CEZAEVİ KATİPLİĞİ İÇİN ÇÜNKÜ CEZAEVİ KATİBİDE SÖZLEŞMELİ ALINIYOR CEVAPLARSANIZ SEVİRİNİRİM İYİ AKŞAMLAR

 24. AA dedi ki:

  Olabilir mümkün görünüyor. Fakat bir arayıp tam bilgi alırsan senin için daha iyi olur. Sırf internetten edindiğin bilgilere güvenmemeni tavsiye ediyorum.

 25. inci dedi ki:

  öğrenim belgesi derken diplomamı kastediliyor

 26. inci dedi ki:

  yoksa ayrıca çıkartılacakmı öğrenim belgesi

 27. AAA dedi ki:

  Diplomadan bahsediyor. Eğer diploman okulun tarafından hazırlanmamışsa okuldan alacağın geçici mezuniyet belgesi alabilirsin.

 28. AHMET dedi ki:

  basvuru tarihi ne zamana kadar ayrıca asker olanlar bu sınava katılabiliyorlar mı ayrıca hangi belgeler lazım oluyor… lütfen cevap verin

 29. tolga dedi ki:

  başvurumu istanbul içi herhangi bir adliyeden yapabilirmiyim ?

 30. özge dedi ki:

  bir sorum olacak ben ilk defa bu sene KPSS ye gireceğim bu sene zabit katipliği sınavına girme hakkım varmı?

 31. mustafa dedi ki:

  2011 kpss puanıyla basvuru yapılabiliyor mu??

 32. XX dedi ki:

  KPSS’ye girdikten sonra açıklanacak sınavlara girebilirsin.

 33. serap dedi ki:

  istenen evraklarda f şıkında sözlü sınava katılmaya hak kazanlanlar ayrıca güvenlik soruşturma formunu ibraz etmek zorundalar denilmiş. Burda kafama takılan emin olmak için soruyorum evrakları teslim ederken onuda mı teslim edicez, yoksa uygulamadan sonra mülakata girecek olanlar mı verecek.

  • Katipten.net dedi ki:

   İlk başvuru anında genel olarak bütün müracaat yaptığınız adliyeler alıyor bu evrakları.Ancak bazı adliyelerin ilk aşamada gerek duymadığıda duyulmuştur.

 34. serap dedi ki:

  bir de başvuru formlarında en son bitirdiğiniz okul diyor be oraya önlisans bölümümü yazdım. ama liseden 2010 kpss sınavına girdim. çünkü o zaman mezun değildim. 2011de mezun oldum karıştırmazlar dimi. çünkü en son mezun olduğunuz okul demiş her iki diplomamı da koydum. sonra siizn önlisans bölüm tutmuyor diye karşıma çıkmasınlar. o kadar başvurunun rasında karışıklık olmasın diye soruyorum

 35. peacefully dedi ki:

  Merhaba

  2011 kpssp3 geçerli değilmi bu sınav için

  benim kpssp3 2010 65 2011 71

  yattı mı bizim iş

  • maralllo dedi ki:

   BAŞVURU ŞARTI YAPMIŞLAR KPSS 70 VE ÜZERİ OLANALR BAŞVURUYOR BENDE 60 ALDIM BAŞVURAMIYCAM SANIIRIM

 36. serap58 dedi ki:

  arkadaşlar merhaba öncelikle siteniz çok güzel ben aranıza yeni katıldım:))katip olmak çok istiyorum fakat 10 parmak yazamamıyorum :(((kursa gitmek istiyorum fakat emeğimin boşa gitmesi beni korkuyutor çünkü ortada tofpil dönüyor diyolar mülakatta sadece adını soyadının sorup gönderenler varmış diyolar arkadaşlar sizze ne yapmayalım

 37. serap dedi ki:

  Bir şey soracaktım. başvuru formlarında F Mİ Q MÜ seçeneği yok. bunu nasıl belirleyecekler. Cevap verirseniz sevinirim. Qdan daha fazla yazıyorum. kendi deneyimlerimde. ama Fden kursa mı gitsem diyorum. 23 ocakta başlıyacak aynı metni Qdan 115 yazarken Fen 65 yazıyorum .tabi el alışkanlığı Q olduğundan. ama bazende geçemiyorum yani metinden metine değişiyor. çok kararsız kaldım.

 38. ceylann dedi ki:

  valla serap bu soru benimde kafamı karıştırıyor ya q yazıyorum bende onun ayrımını nasıl yapıcaklar onu anlamadım??

  • serap dedi ki:

   normalde formlarda böyle senecek oması gerekir. yargıtayın sınavındaki formlarda vardı. başvurularda hangisinden gireceksen işaretliyordun. ben burdan cevap gelmeyince aradım adliyeyi. hemen baktılar forma evet yok dediler. sonra ordan yetkili birisine sordular evrakları verirken söylesin demiş f mi Q mü yazcak diye.

 39. AA dedi ki:

  Evet onu belirtmemişler ama bunun bir problem olacağını sanmıyorum. Kayıt esnasında veya sınav esnasında bir şekilde halledilr. Kafalarına göre F veya Q diye sınıflandıramazlar ya insanları :). Bir de Serap arkadaşım, iyi olduğun klavyeden devam et. Çok büyük bir zaman yok çalışmak için. Q da daha iyi isen Q’dan devam et.///
  Torpil var evet buna engel olabilecek birşey gelmiyor ne yazık ki elimizden. Yalnız durum böyle diye de şansımızı denemekten vazgeçemeyiz. Biz şansımızı deneyelim. Belki ummadık bir anda memur oluverir çıkarız. 🙂

  • serap dedi ki:

   amin AA arkadaşım.cümlemizin gönlüne göre olsun. Ümit kesilmez. Hiç ummadığın anda bakarsın oluverir. Yılmak yok. Olasıya kadar denicez. 🙂

 40. musa dedi ki:

  arkadaşlar kazandıktan sora evraklar ankaraya gidiyormuş ordan dönme ihtimali ney ne gibi durumlarda dönüyor yazılan metni komisyon onayladıktan sonra ankaradan niye dönsünki

 41. 123 dedi ki:

  Dönüyor derken tam olarak kasıt nedir anlamadım. Uygulama sınavını kazanınca zaten açıklanıyor internetten. Daha sonra mülakata hak kazanırsan o da açıklanıyor ona da bakabilirsin. Bir çeşit dosya dönme olayının olacağını sanmıyorum.

 42. musa dedi ki:

  yani sözlüyüde kazandıktan sonra sabıkadan da değilde ne bilim yazılan metinden dolayı dönüyor falan diyorlarda öyle duydum daha doğrusu ama bana saçma geliyor onaylayanlar zaten hakim sabıkada sorun olmadıktan sonra öyle bir şey olacağını sanmıyorum ama

 43. ali dedi ki:

  Bilgisayar sertifikası yerine Mühendislik fakültesinde okutulan Temel bilgisayar eğitimi dersini almış olmamız yeterli oluyor mu bazı yerlerde yeterli olduğunu gördüm katiplik sınavı içinde geçerli mi bu???

 44. lokman dedi ki:

  Merhabalar
  – sözleşmelilier le kadrolular arsında ne kadar maaş farkı var acaba ?
  – kütahyada sözleşmeli bursada kadrolu sınavı vermişler acaba bursaya etrafdan çok giden olurmu kazanma şansımız zorlaşır mı ?
  -sözleşmeli olarak girdiğimizi varsaysak kadro alabilmemiz %’de kaç mümkün ?

  Teşekkürler.

 45. AAA dedi ki:

  @Ali,

  Bilgisayar dersi alman gerekli istiyorlar ama senin dediğin şekilde geçerli olur mu bilmiyorum. Bir yetkiliyle görüşmen senin için daha iyi olacak. Telefon edebilirsin.

  @lokman,

  -Kadrolu ve sözleşmeli arasında tahminim 100 veya 200 tl olabilir. Tam olarak emin değilim. Kadrolu bir arkadaşım 1800’e yakın alıyor, dışarı çıktığı görevler filan oluyor onlarla beraber.
  -Ben çok alınan yerlere etraftan çok kişi geleceğini sanmıyorum. Giden olacaktır ama çok aşırı bir sayı beklemiyorum ben. Sen yine de şansını yüksek alınan yerde dene.
  -İlgili ile veya ilçeye kadro gönderilirse -ki bu belirli bir miktar olur çoğu zaman- önce torpillilerden başlayarak kadro dağıtılır. Şu durumda açıkçası sözleşmeli veya kadrolu diye ayırt yapmamanı tercih ederim. İlk önce işe gir kadro gelir bir şekilde.

 46. uğur dedi ki:

  Merhaba. ben 30 yaşındayım. eğer memur olursam bedelli askerliğe başvuracağım.kpss puanım 92.4. katiplik veya mübaşirlik düşünmüyordum fakat memur alımları 27 haziranda olacakmış.bedelli başvuruları ise 15 haziranda bitiyor. Puanım bana göre yeterli ama garantim yok. bu yüzden katipliğe başvuracağım. şuan kaçak durumdayım. Başvuru formuna ve arşiv araştırmasına bedelli askerlik yaptım diye yazsam bir şey olur mu? araştırılır mı? Farkederler mi?Farkedilirse cezası var mıdır?

 47. ASdas dedi ki:

  @ali,

  Yakınlarındaki bir adalet sarayında yetkili birisine sorabilirsin.

  @uğur,

  Senin iş sakat görünüyor. Yine de sana kesin bir cevap veremem ama şansımı denemek istiyorum dersen deneyebilirsin. Tahminimce sınava katıldığın zaman hakkında pek bir araştırma yapmıyorlar fakat memurluğa hak kazanırsan araştırma yapılacaktır kesinlikle. Orada ortaya çıkar ve sana sorarlar bunu.

  • uğur dedi ki:

   Cevap için teşekkürler.Farklı bir yol izlemeye karar verdim. hazirana kadar ehliyet alacam. o zaman atanma şansım %99 lara çıkıyor. tek handikap tercih şanssızlığı olur.Ona da yapacak bir şey yok.
   haziran başı 15 bin bedelli için verecem. atanamazsam parayı geri alıp askere gideceğim.En doğrusu bu gibi geldi.

 48. funda dedi ki:

  arkadaşlar rica etsem benim soruma cevap verebilir misiniz? Bilgisayar sertifikasında saat aranıyor mu? Kaç saat olması gerekiyor?

 49. Mehmet dedi ki:

  Senin elinde bir bilgisayar sertifikası olsun o yeterli olur. Hızlandırılmış kurslar da var bunun için onlarda da kısa süreli bir ders veriliyor fakat yine de geçerli oluyor. O yüzden kaygılanma elinde bir bilgisayar sertifikası varsa onu kullanabilirsin.

 50. funda dedi ki:

  bu cevap içimi rahatlattı teşekkür ederim

 51. Mehmet2 dedi ki:

  Rahatsız olmana gerek yok funda. Benim arkadaşımında bilgisayar sertifikası yoktu. Hızlandırılmış bir kursa gitti 1 gün içinde belge aldı başvurdu. Onunla katıldı sınava.

 52. saliha dedi ki:

  arkadaşlar zabıt katipliği başvurularında sözleşmeli başka ilde kadrolu başka ilde başvuru yapacaktım ama bunun mümkün olmadığı söyleniyor başvuru yaptığımız komisyonda sözleşmele ve kadrolu her ikisi de alınıyorsa o zaman her ikisine başvurabiliyormuşuz yoksa benim başvuracağım gibi kabul olmuyor muş kesin bir bilgisi olan varsa ve cvap verirse gerçek ten çok sevineceğim

  ayrıca mübaşirlik, ceza infaz katipliği için de bu şart geçerli mi acaba . onlarıda mı aynı komisyonda başvurmamız gerekiyor

 53. emrah dedi ki:

  arkadaşlar umarım hepiniz girersiniz ben 5 sene önce girdim,kim ne derse desin devlet babanın gözünü seveyim sivilde çalışmak çok zor

 54. murat dedi ki:

  aynı komisyonda hem katiplik hem mübaşir hemde teknisyenlik başvurusu yapabiliyormuyuz acaba.

 55. onur dedi ki:

  arkadaşlar ben sözleşmeli infaz koruma memuruyum zabıt katibi olmak istiyorum ama anladığım kadarıyla sadece kadrolu alımlara başvurabiliyormuşum bu konu hakkında bilginiz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirimmmm.

  • onur sofu dedi ki:

   onur merhaba,

   neden zabıt katibi olmak istiyorsun infaz koruma zormu merak ediyorum bdne başvuracağiğmda fikir almak istedim birde maaşı ne kadar sakıncası yoksa söylebilirmisin?

 56. asd dedi ki:

  Başvurabilirsin ama işi olupda başvuranlara pek sıcak bakmıyorlar.

 57. merwe dedi ki:

  allah sonumuzu hayır etsin inş :)))

 58. deniz dedi ki:

  merhaba kpss 2010 59 ve önlisans mezunuyum ve şuanda iktisat fakültesinde okuyorum. şansım nasıl sözleşmeli infaz korumaya katılabilrmiyim. acil cevap lütfen

 59. hakan dedi ki:

  malesef arkadaşım 2010 kpss puanın en az 70puan olmalıydıkli başvuru hakkını yapabileydin

 60. feyza dedi ki:

  mrb arkadaşlar… mülakatta 3 dk içinde 90 kelime yazmamız gerekio. peki yanlışlık oranıda fark ediomu ?? en az 90 kelime ve hiç hatasız olması gerektiğini duymuştum….

 61. fatma dedi ki:

  iyi akşamlar…beni bi soum olucaktı… 2008 kpss ile ortaöğretim üzerinden kpss ye girdm ve 71 aldım bildiğim kadarıyla da 4 yıl geçerli bu puan fakat 2010 yılında 69 küsür aldım bu durumda 2008 puanım geçerl olsa da başvuru yapamıyor muyum ?

 62. gülkayra dedi ki:

  hergün ilgilendiğimiz kadroya kaç kişi başvurduğunu yada geçen seneki taban puanları nereden öğrenebiliriz.yardımcı olursanız sevinirim.adliyeyi arayıp sorsak söylerlermi?

 63. ahmet dedi ki:

  Benim bilgisayar sertifikam yok.Özel şartlarda bilgisayar sertifikası gerektiğine dair bir madde var.Özel bir şart olduğu için bilgisayar sertifikam olmamasına rağmen diğer şartları sağladım için bu durumun geçerli olabilieceğini düşünüyorum.Yardımcı olmanızı bekliyorum.

 64. erdem dedi ki:

  istanbul’u pek bilmiyorum bazı sebeplerden buradayım biri nereye başvurmam gerektiğini ve adresini yazabilir mi? istanbul adliyesi anladığım kadarıyla. bahçelievlerden nasıl gidilir bilen var mı?

 65. abd dedi ki:

  Vakit geçti ama sertifikasız veya daktilografi dersi görmüş olduğuna dair okulundan alabileceğin bir belgen yoksa başvuru yapamazsın. ahmet.

 66. erdem dedi ki:

  metrobüsle kolayca vardım.. ne zaman açıklanır 80 puanla şansım var mı?

 67. elif dedi ki:

  merhaba arkadaşlar ben belki sorum size abes gelecek ama aklımda soru işareti kalsın istemedim .adalet bölümü 1.sınıf öğrencisiyim zabıt katipliği sınavına girmek için diploma şartı aranıyomu yani diğer bölümlerde okurkende iş sahibi olabiliyosun adalet bölümündede bu şekildemi.tşk şimdiden ….

 68. Mübarek dedi ki:

  Lise mezunu olman başvuru için yeterli elif. Adalet bölümü mezunu olman mülakatta bir çeşit öncelik sağlar ama tahminimce.

 69. elif dedi ki:

  ÇOK SAOL MÜBAREK SORUMU YANITSIZ BIRAKMADIĞIN İÇİN.HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM…

  • murat dedi ki:

   Elif lise mezunu olmak yetmemekle beraber, aşağıdaki koşulları da sahip olman gerekiyor.

   1-)2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

   2-) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 03/02/2012 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2010) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

   3-)Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

   4-) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

   5-) Başvurular 23 Ocak 2012 Pazartesi günü başlayıp, 3 Şubat 2012 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

   İLGİLİ OLAN BİLGİLİ OLUR… SAYGILARIMLA,,,

 70. eda dedi ki:

  ben 19-11-1977 doğumluyum 2012 9. ayda olacak sınava girecğim sınavda ay olarak 35 yaşımı doldurmamış oluyorum katiplik başvurusu yapabilirmiyim 2013 de çünkü şartlarda merkezi sınavda 35. doldurmamış diyor bilgisi olan arkadaşlardan rica etsem cevap verebilirlermi

  • murat dedi ki:

   Belirtiğiniz 9. ayda yapılacak sınava ilişkin alım hükümleri açıklanmadı ama 35 yaşını dolmurmamış olmak demek, sınav başvurusunun yapıldığı tarih sizin doğum tarihinizden önce olması gerekir, örneğin alım 01.09.2012 de yapılırsa 35 yaş doldurulmadığı için girersiniz, fakat 01.12.2012 de alım olursa giremezsiniz sanırım açıklayıcı olmuştur.

   İLGİLİ OLAN BİLGİLİ OLUR…

   • eda dedi ki:

    öncelikle cevap için teşekkürler,
    peki 9. ayda yapılacak sınav derken kpssden mi bahsediyosunuz yoksa zabıt katipliği sınavından mı ?

 71. elif dedi ki:

  çok saol mübarek..

 72. sultan dedi ki:

  ben başvuru yaptım ama sınava kesin olarak kaçta gireceğimize dair bize bi bilgi vermediler bu saat standartmı bana bi numara verdiler burdan takip edersin diye bu sınav sonuçu takibi mi ne anlamadım bilgi verir misiniz lütfen

 73. feyza dedi ki:

  bu klavye sınavına her başvuranmı katılıor yoksa bizi arıcaklarmı bir bilgi verirmisinz lütfen…. aday numarsı die bişeyde vermediler bana…

 74. elif dedi ki:

  slm sultan acaba katiplik için başvurular 3 şubattamı sondu..

 75. sema dedi ki:

  evet elif 3 şubat sondu ben cevapladım sorunu kusura bakma:) ama cezaevi katipliğinin başvuruları devam ediyor ona başvurabilirsin

 76. Mero dedi ki:

  sultan,

  Sınav günü belli olur ne şekilde alacakları. Bazen isme göre bazende sıra numarasına göre alıyorlar. Ben girdiğimde aday numarasına göre almışlardı.

  feyza,

  Başvuru şartlarını taşıyarak başvuran herkesi klavye sınavına alıyorlar.

 77. Olcan dedi ki:

  arkadaşlar… sözleşmeli zabıt katipliği… klavye sınavı hakkında bilgi verir misini??? kaç kelime 90 şart mı 90ı aşanlar mı mülakata çağırılacak…. metinler okunacak biz mi yazacağız??? yoksa bakıp mı yazacağız??? noktalama : işaretleri büyük küçük harf duyarlılığı var mı???? lütfen yardımcı olur musunuz????

 78. erdem dedi ki:

  ne zaman açıklanacak bu mülakat listesi bilen var mı?

 79. Mehmet dedi ki:

  Olcan, bazı adliyelerde sana metnin olduğu bir kağıt veriyorlar ona bakarak word dosyasına yazıyorsun 3 dakikada. Bazı adliyelerde de bir program üzerinden sınav oluyorsun. Büyük küçük nokta virgül de belli olmuyor. Bazı adliyeler istiyor bazıları istemiyor. 3 dakika içinde 90 doğru kelime yazmış olman lazım ki mülakata katılabilmeye hak kazanasın.

 80. ayberk dedi ki:

  2013 de katiplik sınavı yapılacakmı başvurular ne zaman tıbbı dokümantasyon ve sekreterlik öğrencisiyim daktilo dersinden başarı sağladığım belge başvuru için yeterlimi yazarken kullandığımız virgül ve nokta vuruştan sayılıyor mu yoksa sözcük sayısıyla 90 kelime şartı mı istiyorlar.

 81. musa dedi ki:

  arkadaşlar zabıt katibi olmak için üniversite okumak zorunlumu ? yoksa lise bitince olabiliyormuyuz lütfen biri yardım etsin.

 82. seda dedi ki:

  intihar girişiminde bulunan bir kişi (emniyette tutanak tutuldu) zabit katibi olabilir mi? Güvenlik ve Arşiv soruşturmasında ne kadar önemi var.

  • murat dedi ki:

   İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN KİŞİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMAMAKTADIR. İHTİHARA TEŞEBBÜS EDEN KİŞİ MAĞDUR SIFATINDA BULUNMAKTADIR.

   HER NE KADAR KOLLUK KUVVETİ TARAFINDAN İFADESİ ALINSA BİLE İFADE ALINMASININ TEMEL AMACI 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN MADDE 84

   İNTİHARA YÖNLENDİRME

   Madde 84 – (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

   (2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

   (3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Metinden çıkartılan cümle: 29/06/2005-5377 S.K./10.mad)

   (4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

   SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞINA YÖNELİK YAPILAN SORUŞTURMA EVRESİDİR. İNTİHARA TEŞEBBÜSE KALKIŞAN KİŞİ HAKKINDA, İLAÇ İÇEREK İNTİHARA TEŞEBBÜS OLAYLARINDA ( DAHİLİYE VE PSİKATRİ) HEKİMLERİ TARAFINDAN KATİ DOKTOR RAPORU VERİLDİKTEN SONRA DOSYA KOLLUK TARAFINDAN TAMAMLANARAK SAVCILIĞA İNTİKAL ETTİRİLİR. SAVCILIK BU AŞAMADA KAMU DAVASI AÇMAYA DELİL BULAMAZSA SORUŞTURMA DOSYASINI KAPATMAKTADIR.

   BU DURUMDA İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN HAKKINDA DAVA AÇILMAMAKTA VE Z.KATİBİ OLMAK KOŞULLARINI SAĞLAMAKTADIR. GEÇMİŞ OLSUN SAYGILARIMLA

   İLGİLİ OLAN BİLGİLİ OLUR

 83. seda dedi ki:

  Tşk ederim cevabınız için. Eğer dava konusu olsaydı durum ne olurdu?

 84. murat dedi ki:

  DAVA KONUSU OLABİLMESİ İÇİN, Z.KATİBİ OLMAK İSTEYEN BİR KİŞİ, BAŞKA BİR KİŞİYİ İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİRMESİ GEREKMEKTEDİR… 🙂

  • seda dedi ki:

   Tekrar yazıyorum ama murat bey kusura bakmayın. Soruşturma esnasında kolluk kuvvetleri kişiyle alakalı her türlü bilgiyi ediniyorlar. Acaba emniyet intihar girişimini dile getirirse komisyonun buna tavrı ne olur? Başvuru yapacağım ilde adalet komisyonu başkanı akrabam.Açıkcası çekiniyorum bu bilgiyi emniyet paylaşırsa diye.

   • murat dedi ki:

    GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ

    GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

    Madde 11 – Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak;

    a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

    b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,

    c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,

    d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

    e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgi derecesinin iç yüzü ve nedeni,

    f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır.

    GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR BUNLARDIR. GÜVENLİK ARSİV ARAŞTIRMASI YAPACAK OLAN KOLLUK KUVVETİ DE YUKARIDAKİ SAYILAN MADDELERİ DİKKATE ALARAK TUTANAĞI TUTMAKTADIR. BİR SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM…

    SAYGILARIMLA,

    İLGİLİ OLAN BİLGİLİ OLUR…

 85. toprak dedi ki:

  her hangi bir bölümden lisan mezunu , bilgisayar sertifikası olan başvura bilirmi???

 86. Esma dedi ki:

  İyigeceler. Önemli bir sorum olucak.
  Kumar oynamak ve bunun tutanaklara geçmesi zabıt katipligi için bir engel olur mu? Şartlarda kumar cezası yazmıyor başvuru yapamaz demiyor bilgi verirseniz çok memnun olurum teşekkür ederim.

 87. eda dedi ki:

  arkadaşlar katiplik sınavı için adalet ve benzeri okul şart mı ben önlisans pazarlama bölümü bitirdim ama meb onaylı q klavye +bilgisayar sertifikam var benim şansım nedir beni acil bilgilendirirseniz sevinirim ilginize şimdiden teşekkürler.

 88. Ayca dedi ki:

  Herkes sormuş şöyle mi böyle mi yok kumar yok intihar… Arkadaşlar klavyeden geçmek kolay ama mülakattan geçmek deveye hendek atlatmak gibi bişey. Çok umutlanmayın derim. Alımlar zaten yılda 3bin kişi felan. Sözleşmeli olmak zor, kadrolu olmak ölüm.. 2010 yada 2011 de, mülakat sınavında “örümcek adamın annesinin adını”, “bülent ersoyun operasyon tarihini”, “Atatürk’ün köpeğinin adını”, “penguenlerin dişleri var mı?”,”Ulubatlı Hasan’ın kaç ok yediğini” sordular..

 89. eda dedi ki:

  çok kişi başvurunca böyle sorular aslında çok normal şans işte ayrıca sorularda çok kolay yani ben bunların cevaplarını zaten biliyorum (örümcek adam hariç) 🙂 hayırlısı olsun diyorum bol bol araştırma ve gündem takibi sadece bu arada benim şansım var sadece mülakat galiba sorun olan o da hayırlısı olsun ne yapalım herkese başarılı mülakatlar diliyorum

 90. rose dedi ki:

  Arkadaşlar lisans düzeyinde girecekler için kpss puan barajı kaç?bilgisi olan var mı?

 91. zeynepdik dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar, ben ticaret meslek lisesi ve önlisans muhasebe mezunuyum. Aöf’den işletme lisansa tamamlamak üzereyim. Tamamlarsam yani lisans mezunu olursam zabıt katipliğine başvuru hakkım devam eder mi acaba? Bu sorunun cevabı benim için çok önemli lütfen acil olarak cevap verebilir misin? Şimdiden çoook teşekkür ederim ilginize.

 92. deniz dedi ki:

  zabıt katipliği hakkında geniş bilgi verebilirmisiniz kpss kaç puan almak gerek ve yazdırdıkleri metinler neler kursa gitmek gereklimidir yoksa kendimiz çalışarak hızımızı artırabilirmiyiz eksiksiz ve doğru yazmak önemli mi

  • eda dedi ki:

   kpss den 70 puan almak gerek sonra klavyeden 3 dakikada 90 karakter yazman gerek. bunları geçtikten sonra seni mülakata çağırıyorlar (en zoru mülakat) eğer mülakatı da geçersen zabıt katibi olabilirsin
   (milli eğitim bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikası şart bu arada ) katipler. nete üye olmanı tavsiye ederim oradan gerekli bilgiyi edinebilirsin

 93. fatih dedi ki:

  arkadaş 3 dk de 90 kelime nasıl yazıyorsunuz ben 50 kelime yazabiliyorum hem bak hem yaz olmuyor biri söyleyecek ki hızlı yazalım

  • eda dedi ki:

   3 dakikada 90 karakter yazmak için bol bol pratik tavsiye ederim. günde 2 saatinizi ayırın. yeterli olur. 1 ay içerisinde emin olun daha fazla yazarsınız. araba sürmek gibi ne kadar pratik yaparsanız o kadar hızlanıyorsunuz .

 94. mine dedi ki:

  neden 2010 kpps diyor ben 2012 kpps den 72 aldım ne yani başvuru yapamayacakmıyım..

  • hatice dedi ki:

   mine hanım 2012 kpss olduğu gün 2010 kpss geçerliliğini kaybetmiştir artık.katiplik alımları da henüz açıklanmadı sabırsızlıkla bekliyoruz.allah herkezin yar ve yardımcısı olsun.hakeden kazansın

 95. Burçin dedi ki:

  lise mezunları adliye sınavlarına girebiliyor mu?

 96. polat dedi ki:

  bilgisayar programcılığı mezunuyum sanava girebiliyomu vanda girecem sınav ne zaman vanda daha önce giren varmı metinmi veriyolar


Facebook RSS