2012 Zabıt Katipliği Sınavı ve Diğer Personel Alımı Açıklandı !

Kategori : Sınavlar - Etiketler :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Tarih : 31 Aralık 2011

Uzun bir bekleyişin ardından sonunda 2012 yılı zabıt katipliği alım ilanı açıklandı.Sizler için sınava ilişkin bilgileri aşağıda tek tek izah etmeye çalıştık.Detaylı sorularınız için yardıma hazırız.Herkese başarılar dileriz.Umarız iyi olan kazanır!

1)2012 yılı Ocak- Şubat başvuru dönemi sonrası Adalet Bakanlığına Alınacak Personel Sayısı Nedir?

Cevap:Yapılacak olan sınav ile Adalet Bakanlığı 2012 yılı için 3.380 sözleşmeli zabıt katibi, 665 kadrolu zabıt kâtibi, 200 teknisyen, 130 destek personeli (şoför), 606 mübaşir ve 121 destek personeli (kaloriferci) alacaktır.

2)2012 yılı Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavı Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Cevap:a) Türk vatandaşı olmak, b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 03/02/2012 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2010) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) Kamu haklarından mahrum olmamak, g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3)2012 yılı Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavı Özel Şartlar Nelerdir?

Cevap:a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.

4)Sınav Başvuru Yeri ve Şekli Nedir?

Cevap:Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek–1/A ve Ek–1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir.

Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Bazı adalet komisyonları tarafından kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtibi alınacağından, adaylar aynı adalet komisyonu tarafından yapılacak hem kadrolu hem de sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir.

Sözleşmeli zabıt kâtibi olarak görev yapan adaylar yalnızca kadrolu zabıt kâtipliği sınavına (başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla, KPSS-2010 ve diğer şartlar) başvurabileceklerdir.  

5)2012 Zabıt Katipliği Sınavı Başvuru Tarihleri Nedir?

Cevap:Başvurular 23 Ocak 2012 Pazartesi günü başlayıp, 3 Şubat 2012 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

6) Uygulama sınav tarihi ve saati Nedir?:

Cevap:Kadrolu zabıt katipliği için 18 Şubat 2012 Cumartesi günü saat 09:00’da, sözleşmeli zabıt katipliği için 19 Şubat 2012 Pazar günü saat 09:00’da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7) Zabıt Katipliği Sözlü sınav tarihi ve saati nedir?:

Cevap:Kadrolu zabıt katipliği için 25 Şubat 2012 Cumartesi günü saat 09:00’da, sözleşmeli zabıt katipliği için26 Şubat 2012 Pazar günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

8 ) Zabıt Katipliği Sınavına Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2010 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

Detaylar İçin:

*Kadrolu Zabıt Kâtipliği ve Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği  (657 sk 4/B) Sınav İlanı İçin Tıklayınız.

 

*Sözleşmeli Teknisyen, Mübaşir, Destek Personeli (Şoför ve Kaloriferci) (657 sk 4/B)  Sınav İlanı İçin Tıklayınız.

 1. musa dedi ki:

  arkadaşlar zabıt katibi olmak için üniversite okumak zorunlumu ? yoksa lise bitince olabiliyormuyuz lütfen biri yardım etsin.

 2. seda dedi ki:

  intihar girişiminde bulunan bir kişi (emniyette tutanak tutuldu) zabit katibi olabilir mi? Güvenlik ve Arşiv soruşturmasında ne kadar önemi var.

  • murat dedi ki:

   İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN KİŞİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMAMAKTADIR. İHTİHARA TEŞEBBÜS EDEN KİŞİ MAĞDUR SIFATINDA BULUNMAKTADIR.

   HER NE KADAR KOLLUK KUVVETİ TARAFINDAN İFADESİ ALINSA BİLE İFADE ALINMASININ TEMEL AMACI 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN MADDE 84

   İNTİHARA YÖNLENDİRME

   Madde 84 – (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

   (2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

   (3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Metinden çıkartılan cümle: 29/06/2005-5377 S.K./10.mad)

   (4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

   SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞINA YÖNELİK YAPILAN SORUŞTURMA EVRESİDİR. İNTİHARA TEŞEBBÜSE KALKIŞAN KİŞİ HAKKINDA, İLAÇ İÇEREK İNTİHARA TEŞEBBÜS OLAYLARINDA ( DAHİLİYE VE PSİKATRİ) HEKİMLERİ TARAFINDAN KATİ DOKTOR RAPORU VERİLDİKTEN SONRA DOSYA KOLLUK TARAFINDAN TAMAMLANARAK SAVCILIĞA İNTİKAL ETTİRİLİR. SAVCILIK BU AŞAMADA KAMU DAVASI AÇMAYA DELİL BULAMAZSA SORUŞTURMA DOSYASINI KAPATMAKTADIR.

   BU DURUMDA İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN HAKKINDA DAVA AÇILMAMAKTA VE Z.KATİBİ OLMAK KOŞULLARINI SAĞLAMAKTADIR. GEÇMİŞ OLSUN SAYGILARIMLA

   İLGİLİ OLAN BİLGİLİ OLUR

 3. seda dedi ki:

  Tşk ederim cevabınız için. Eğer dava konusu olsaydı durum ne olurdu?

 4. murat dedi ki:

  DAVA KONUSU OLABİLMESİ İÇİN, Z.KATİBİ OLMAK İSTEYEN BİR KİŞİ, BAŞKA BİR KİŞİYİ İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİRMESİ GEREKMEKTEDİR… :)

  • seda dedi ki:

   Tekrar yazıyorum ama murat bey kusura bakmayın. Soruşturma esnasında kolluk kuvvetleri kişiyle alakalı her türlü bilgiyi ediniyorlar. Acaba emniyet intihar girişimini dile getirirse komisyonun buna tavrı ne olur? Başvuru yapacağım ilde adalet komisyonu başkanı akrabam.Açıkcası çekiniyorum bu bilgiyi emniyet paylaşırsa diye.

   • murat dedi ki:

    GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNETMELİĞİ

    GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

    Madde 11 – Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak;

    a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

    b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,

    c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,

    d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

    e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgi derecesinin iç yüzü ve nedeni,

    f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır.

    GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR BUNLARDIR. GÜVENLİK ARSİV ARAŞTIRMASI YAPACAK OLAN KOLLUK KUVVETİ DE YUKARIDAKİ SAYILAN MADDELERİ DİKKATE ALARAK TUTANAĞI TUTMAKTADIR. BİR SIKINTI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM…

    SAYGILARIMLA,

    İLGİLİ OLAN BİLGİLİ OLUR…

 5. toprak dedi ki:

  her hangi bir bölümden lisan mezunu , bilgisayar sertifikası olan başvura bilirmi???

 6. Esma dedi ki:

  İyigeceler. Önemli bir sorum olucak.
  Kumar oynamak ve bunun tutanaklara geçmesi zabıt katipligi için bir engel olur mu? Şartlarda kumar cezası yazmıyor başvuru yapamaz demiyor bilgi verirseniz çok memnun olurum teşekkür ederim.

 7. eda dedi ki:

  arkadaşlar katiplik sınavı için adalet ve benzeri okul şart mı ben önlisans pazarlama bölümü bitirdim ama meb onaylı q klavye +bilgisayar sertifikam var benim şansım nedir beni acil bilgilendirirseniz sevinirim ilginize şimdiden teşekkürler.

 8. Ayca dedi ki:

  Herkes sormuş şöyle mi böyle mi yok kumar yok intihar… Arkadaşlar klavyeden geçmek kolay ama mülakattan geçmek deveye hendek atlatmak gibi bişey. Çok umutlanmayın derim. Alımlar zaten yılda 3bin kişi felan. Sözleşmeli olmak zor, kadrolu olmak ölüm.. 2010 yada 2011 de, mülakat sınavında “örümcek adamın annesinin adını”, “bülent ersoyun operasyon tarihini”, “Atatürk’ün köpeğinin adını”, “penguenlerin dişleri var mı?”,”Ulubatlı Hasan’ın kaç ok yediğini” sordular..

 9. eda dedi ki:

  çok kişi başvurunca böyle sorular aslında çok normal şans işte ayrıca sorularda çok kolay yani ben bunların cevaplarını zaten biliyorum (örümcek adam hariç) :) hayırlısı olsun diyorum bol bol araştırma ve gündem takibi sadece bu arada benim şansım var sadece mülakat galiba sorun olan o da hayırlısı olsun ne yapalım herkese başarılı mülakatlar diliyorum

 10. rose dedi ki:

  Arkadaşlar lisans düzeyinde girecekler için kpss puan barajı kaç?bilgisi olan var mı?

 11. zeynepdik dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar, ben ticaret meslek lisesi ve önlisans muhasebe mezunuyum. Aöf’den işletme lisansa tamamlamak üzereyim. Tamamlarsam yani lisans mezunu olursam zabıt katipliğine başvuru hakkım devam eder mi acaba? Bu sorunun cevabı benim için çok önemli lütfen acil olarak cevap verebilir misin? Şimdiden çoook teşekkür ederim ilginize.

 12. deniz dedi ki:

  zabıt katipliği hakkında geniş bilgi verebilirmisiniz kpss kaç puan almak gerek ve yazdırdıkleri metinler neler kursa gitmek gereklimidir yoksa kendimiz çalışarak hızımızı artırabilirmiyiz eksiksiz ve doğru yazmak önemli mi

  • eda dedi ki:

   kpss den 70 puan almak gerek sonra klavyeden 3 dakikada 90 karakter yazman gerek. bunları geçtikten sonra seni mülakata çağırıyorlar (en zoru mülakat) eğer mülakatı da geçersen zabıt katibi olabilirsin
   (milli eğitim bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikası şart bu arada ) katipler. nete üye olmanı tavsiye ederim oradan gerekli bilgiyi edinebilirsin

 13. fatih dedi ki:

  arkadaş 3 dk de 90 kelime nasıl yazıyorsunuz ben 50 kelime yazabiliyorum hem bak hem yaz olmuyor biri söyleyecek ki hızlı yazalım

  • eda dedi ki:

   3 dakikada 90 karakter yazmak için bol bol pratik tavsiye ederim. günde 2 saatinizi ayırın. yeterli olur. 1 ay içerisinde emin olun daha fazla yazarsınız. araba sürmek gibi ne kadar pratik yaparsanız o kadar hızlanıyorsunuz .

 14. mine dedi ki:

  neden 2010 kpps diyor ben 2012 kpps den 72 aldım ne yani başvuru yapamayacakmıyım..

  • hatice dedi ki:

   mine hanım 2012 kpss olduğu gün 2010 kpss geçerliliğini kaybetmiştir artık.katiplik alımları da henüz açıklanmadı sabırsızlıkla bekliyoruz.allah herkezin yar ve yardımcısı olsun.hakeden kazansın

 15. Burçin dedi ki:

  lise mezunları adliye sınavlarına girebiliyor mu?

 16. polat dedi ki:

  bilgisayar programcılığı mezunuyum sanava girebiliyomu vanda girecem sınav ne zaman vanda daha önce giren varmı metinmi veriyolar


Facebook RSS